Ilmakiertoinen lattialämmitys –terveellinen ja riskitön

Lämmityskanavisto

Alapohjan lämmityskanavistossa kiertävä lämmin ilma on turvallinen vaihtoehto, sillä ilma ei kuluta kanavistoa eikä aiheuta ajan myötä vesivahinkoja tai kaapelirikkoja. Lattiaan voi huoletta kiinnittää väliseiniä ja kalusteita, sillä ilmaa kierrättävä kanavisto ei vahingoitu, vaikka esim. kiinnityspultti puhkaisisi kanavan seinämän. Siksi kanavat ovat käytännössä ikuisia sekä huoltovapaita.

Lisätietoa Legalett lämpöperustuksesta...

Pyydä tarjous Legalett-lämpöperustuksesta

Kuvassa vas. takkaliitokseen tuleva äänenvaimennin.Kuvassa vas. takkaliitokseen tuleva äänenvaimennin.

Lämmitysyksiköt

Itse lämmitysyksiköt ovat huoltovapaita. Tarvittaessa kaikki tekniikka on vaihdettavissa lattiaan upotettujen huoltoluukkujen kautta. Luukut voidaan sijoittaa esim. kaapistojen alle, vaatehuoneeseen tai kylmälaitteen alle, jolloin ne eivät ole näkyvällä lattiapinnalla. Koska erillistä pannuhuonetta tai teknistä tilaa ei tarvita, säästyy myös asuinneliöitä.

Allergiaturvallinen

Perustuslaattaan rakennettu, suljettu lämmityskanavisto ei kierrätä huoneilmaa eikä näin ollen nostata pölyä ilmaan. Siksi lämpöperustus on myös allergiaturvallinen lämmitysratkaisu.

Legalett sopii myös matalaenergiatalon perustus- ja lämmitysratkaisuksi.Legalett sopii myös matalaenergiatalon perustus- ja lämmitysratkaisuksi.

Joustava lämmitystapa

Kun lämmityksen energialähteeksi valitaan sähkö, kaikki tarvittava tekniikka on itse lämmityslaitteessa. Koska lämpöperustus varaa hyvin lämpöä, yösähkö voidaan hyödyntää tehokkaasti asumismukavuutta heikentämättä.

Mikäli energialähteeksi valitaan esim. maalämpö, kaukolämpö, pelletti tai öljy, saatu lämpö kerätään veteen, josta se ohjataan lämmityslaitteeseen. Lämmityslaite luovuttaa lämmön kuivaan kanavistoon, jossa se kiertää lämpimänä ilmana.

Sähkön ja veden rinnalle on noussut ilmakiertoinen lattialämmitys, jonka etuja ovat turvallisuus, joustavuus ja energiatehokkuus. Myös takka voidaan kytkeä lämmitysjärjestelmään. Tämän ansiosta lämmitys voidaan hoitaa takan kautta jopa kokonaan. Takan lämmön noustessa lämmitysyksiköt kytkeytyvät pois päältä ja puhaltavat takan lämmittämää ilmaa lattiassa olevaan putkistoon joka puolelle taloa. Tulisijan tuottama energia voidaan käyttää 1-2 tonnin painoisen kivirakennelman lämmittämisen sijaan koko lattialaatan massaan. Takassa voidaan näin ollen polttaa tarvittaessa useampia pesällisä puita päivässä kuin perinteisissä puulämmitysratkaisuissa ja saada tulisijasta huomattavasti aikaisempaa suurempi hyöty.

Mikäli energiakulut nousevat jonkin tietyn energiamuodon osalta, voidaan energialähde vaihtaa myös jälkikäteen ja hyvinkin helposti. Legalett-lämpöperustus ilmakiertoisella lattialämmityksellä on erittäin joustava lämmitysratkaisu.

Räätälöity ja nopea ratkaisu jokaiseen perustustyyppiin

Lämpöperustus ja ilmakiertoinen lattialämmitys suunnitellaan aina yksilöllisesti kohteen ja sen tilajaon mukaan. Lämmitysyksiköiden ja –kanavistojen kotelot valetaan lattialaattaan jo perustusvaiheessa.

Legalett-lämmitysyksikkö toimii järjestelmän "sydämenä".Legalett-lämmitysyksikkö toimii järjestelmän "sydämenä".

Rakennusaikainen kuivaus ja lämmitys

Ilmakiertoisen lattialämmityksen kanavisto voidaan ottaa käyttöön heti valun jälkeen. Tarkoitukseen kehitetyn työmaalämmittimen avulla perustuslaatta saadaan nopeasti, mutta hallitusti kuivattua ja lattian pinnoitustyöt voidaan turvallisesti aloittaa.

Lisätietoa Legalett lämpöperustuksesta...

Pyydä tarjous Legalett-lämpöperustuksesta

 
Julkaistu
20.5.2009