Pohja kuntoon pihakivetykselle

Betonisten pihakivien ja -laattojen suosio kasvaa koko ajan. Eikä ihme; ne ovat helppoja asentaa, käytössä vaivattomia, viimeistelevät pihan ja jopa nostavat kiinteistön arvoa. Kaunis ja kestävä pihakivetys on helppo toteuttaa, jos se perustuu hyvään suunnitteluun ja huolellisiin pohjatöihin.

Pihakivetyksen huolellinen pohjatyö takaa hyvän lopputuloksen.Pihakivetyksen huolellinen pohjatyö takaa hyvän lopputuloksen.

Kiveysten perustamisen kiviainekset

Pihalaattojen alusrakenteeseen kannattaa pääsääntöisesti tehdä kiviaineksista kantavat rakenteet, joiden paksuus riippuu siitä, kuljetaanko kivetyksellä jalan vai autolla.

Routivat maalajit, kuten savi ja hiesu korvataan hiekka- ja/tai sorapitoisella maa-aineksella, samoin turve- ja liejumaat vaihdetaan kantavaan maa-ainekseen. Tärkeintä on pitää huoli siitä, että pohjamaa ei pääse routimaan. Tarvittaessa tulee käyttää routalevyjä ja salaojia.

Pihakiveysten pohjatöissä pääsee helpommalla, jos pohjamaa on hyvin vettä läpäisevää ja routimatonta, hiekkapitoista maata. Silloin riittää pelkän humuspitoisen pintamaan poistaminen ja korvaaminen raekooltaan esimerkiksi 0-16 mm murskeella. Ajoteillä kantavan kerroksen vahvuus on routimattomilla mailla yleensä 15 – 20 cm. Pelkästään jalan liikuttavilla alueilla vahvuudeksi riittää
10 cm. Etenkin routivan perusmaan ja sorakerrosten väliin kannattaa laittaa suodatinkangas, joka estää maakerrosten sekoittuminen toisiinsa ja lisää kantavuutta. Kantavan kerroksen maa-ainekset tasataan ja tiivistetään 20 cm:n kerroksiin täryttämällä.

Kiviaines valitaan siten, että sen raekoko on noin kolmannes kerrospaksuudesta. Liian isorakeinen kiviaines on vaikea kotikonstein tiivistää eli turhan järeää ainesta on syytä välttää. Pienempirakeisellakin kiviaineksella saadaan paksumpia kantavia rakenteita, kun kiviaines tiivistetään useammassa erässä.


Rudus toimittaa kivetysten perustamiseen tarvittavat kiviainekset helposti suoraan työmaalle. Kuljetusmahdollisuuksina on myös pitkä hihnakuljetin ja koura-auto, jotka siirtävät kiviaineksen siististi ja vaivattomasti tarvittavaan paikkaan.

Pohjan tasoituksen yhteydessä tehdään tarvittavat kallistukset.Pohjan tasoituksen yhteydessä tehdään tarvittavat kallistukset.

Kivet eivät korjaa pohjan virheitä

Ennen kivien latomisen aloittamista kantavan kerroksen päälle levitetään 2 - 3 sentin tasavahvuinen asennushiekkakerros hienosta hiekasta tai kivituhkasta. Raekoko voi olla esimerkiksi 0-8 mm. Betonikivet tehdään puristamalla eli ne eivät ole välttämättä tismalleen yhtä paksuja, vaan niissä saattaa olla kolmen millimetrin eroja. Asennushiekka tasaa näitä eroja ja sitoo kivet paikalleen.

Pihan muodot ja kallistukset täytyy tehdä jo pohjarakenteeseen, sillä kivellä ei enää korjata niiden mahdollisia virheitä. Varsinkin kallistuksissa tulee olla tarkkana, jotta ne ovat riittävät ja ohjaavat sekä sade- että sulamisvedet haluttuun paikkaan aina rakennuksesta poispäin. Minimivaatimus on 1 % kallistus eli metrin matkalla maa kallistuu sentin verran. Suositeltavaa olisi kuitenkin jopa 2 % kallistukset.

Pihakivien ladonnasta

Hyvillä ohjeilla ja apuvälineillä pihakivien latominen onnistuu tavalliselta tee se itse –mieheltä ja –naiseltakin. Latominen aloitetaan kiinteästä rakenteesta, ja asennus tehdään valmiin päällystepinnan päältä. Koko työn ajan on syytä käyttää apuna linjalankaa, joka varmistaa kiveyksen saumojen suoruuden. Pienikin vinouma kannattaa korjata heti.

Kivien mahdollista leikkaamista varten voi ostaa tai vuokrata kivileikkurin tai timanttiterällä varustetun kulmahiomakoneen. Reunatuki auttaa pitämään leikatut palat paikoillaan kivetyksen reunassa. Maahan upotettava reunatuki asennetaan paikoilleen heti ladonnan jälkeen ennen kiveyksen tärytystä.

Valmis kiveys saumataan hienolla hiekalla, joka harjataan kiveyksen saumoihin. Lopuksi valmis kiveys tiivistetään vielä täryttämällä, jonka jälkeen saumoihin harjataan tarvittaessa lisää saumaushiekkaa.

Linjalanka pitää kivetyksen etenemän suorassa.Linjalanka pitää kivetyksen etenemän suorassa.
Ladonta tehdään kivetyksen päältä.Ladonta tehdään kivetyksen päältä.

Useita vaihtoehtoja pihakiveykselle

Yksi vaikea ja tärkeä vaihe on kivien valinta: Vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia yhdistellä eri tuotteita on todella paljon.

Nykyisin kotipihoissa käytetään pääasiassa kuusi senttiä paksuja betonisia pihakiviä. Ne kestävät hyvin esimerkiksi autotallien luiskassa ja hyvin perustetuilla pihateillä. Raskaampi liikenne, kuten jäteautot vaativat kahdeksan sentin paksuista kiveä, jota on myös saatavilla.

Laatat olivat aikoinaan suosittuja kaupunkirakentamisessa. Iso laatta antaa rauhallisen ilmeen. Sen ongelmana vain on iso koko. Mitä isompi laatta, sen helpommin se taipuu ja lohkeaa esimerkiksi alueen kunnossapidon yhteydessä. Pienet betonilaatat sopivat hyvin käytäville, pihapoluille ja seinien vierustoille, mutta ajoneuvojen alle ei ohutta betonilaattaa suositella.

Pihakivien ostajalla on haluamansa kiven muoto jo usein selvillä kauppaan mennessään. Hän on jossain nähnyt mieleisensä kivet ja haluaa omaankin pihaan samantyyliset. Värin valinta onkin sitten toinen juttu. Pihakiven värin valintaan vaikuttavat ennen kaikkea rakennuksen värit, joista julkisivun värin lisäksi vähintään yhtä tärkeitä ovat sokkelin ja katon väri. Kivetykseen saa vaihtelevaa ilmettä käyttämällä eri mallisia kiviä.

Pihakivetys on siisti ja pitkäikäinen päällysteratkaisu.Pihakivetys on siisti ja pitkäikäinen päällysteratkaisu.

Helppohoitoinen, pitkäikäinen piha

Huolella rakennettu pihakivetys on pitkäikäinen. Se kestää normaalissa käytössä 45 – 50 vuotta. Kivetyksen hoitokin on helppoa. Pesu kerran vuodessa riittää, jos erikseen poistaa mahdolliset öljytahrat. Saumaushiekkaa voidaan tarvitessa lisätä, jotta kivien väliin ei mene muuta roskaa.

Pihakivetys helpottaa kodin sisätilojen siivoojaa, kun pihalta ei kantaudu kenkien mukana hiekkaa ja soraa sisään. Se säästää myös kodin lattiapintoja kuten parkettia. Jos kivetyksessä yksi kivi jostain syystä vaurioituu, se on helppo vaihtaa.

Vanhojakin kivimalleja on vielä tuotannossa eli uuden, samanlaisen kiven löytää melko varmasti. Jos vaihdettava kivi on keskellä kivetystä, eikä uusi kivi jostain syystä sovikaan sen paikalle, otetaan kivetyksen reunasta yksi vanha kivi korjattavaan kohtaan ja laitetaan uusi kivi reunaan väljempään paikkaan. Pihakivet myös mukautuvat pieneen maanpinnan liikkeeseen. Vaikka maapohja routiessaan hieman nousee, roudan sulaessa maa ja sen myötä myös kivet painuvat takaisin paikalleen.

Pihakivet ja -laatat ovat ihanteellinen pintamateriaali patioille ja terasseille. Keväällä lumi sulaa kivetykseltä nopeasti ja syksylläkin kivipinta tuntuu pitkään lämpimältä. Sateen jälkeen kivetys kuivaa nopeasti. Pihaa voidaan joutua kaivamaan myös auki esimerkiksi uusia johdotuksia vedettäessä. Pihakivi- ja laattapäällysteen voi aina purkaa ja asentaa uudelleen. Se on paitsi helppoa, myös kustannuksia säästävää.

Tie - ja piharakennusmateriaalit

Suodatinhiekka ja eristyshiekka
Hiekkaa, jossa ei ole savipaakkuja, turvetta, juuria eikä isoja kiviä. Maksimiraekoko 16 mm.
käyttö: Jakavan kerroksen alle estämään alus- ja päällysrakenteeseen kuuluvien ainesten sekoittuminen.

Jakavan kerroksen murske
Kalliosta tai luonnonsorasta murskattua kiviainesta. Raekoko voidaan valita 0/56...0/90 mm.
käyttö: Tie- ja piharakenteiden jakavat kerrosrakenteet.

Kantavan kerroksen murskeet
Kalliosta tai luonnonsorasta murskattua kiviainesta, jonka raekoko voidaan valita 0/22...0/32 mm tai 0/56...0/63 mm.
käyttö: Jakavan kerroksen päälle lisäämään rakenteen kantavuutta ja tasaamaan alustaa mahdollisesti tuleville päällysteille (asfaltti, kivituhka jne.).

Kallio- ja soramurskeet, hienot
Kalliosta tai luonnonsorasta murskattua kiviainesta, jonka raekoko voidaan valita 0/11...0/16 mm.
käyttö: Pihojen ja teiden pintamateriaali.

Kivituhkat
Kalliosta tai sorakivistä murskaamalla tehtyä kiviainesta, jonka raekoko voidaan valita 0/3...0/5 mm.
käyttö: Pihateiden, pihojen ja kenttien pintamateriaali. Myös pihalaattojen alle tasaushiekaksi.
 
Päivitetty
16.2.2022