Liikennepolttoaineiden kirjo kasvaa

Sähköautojen käyttö vielä kaukana tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineiden kirjo kasvaa lähivuosina entisestään. Polttoainedirektiivin mukaan bensiinin peruslaaduksi tulee enintään kymmenen prosenttia etanolia sisältävä bensiini, joka ei kuitenkaan sovellu kaikkiin autoihin. Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto korostaa, että uudessa tilanteessa tarvitaan tiedottamista huoltoasemilla ja autoliikkeissä sekä viranomaisten taholta.

-Autoilija on näihin päiviin asti valinnut lähinnä bensiinin ja dieselöljyn ja bensiinin eri oktaanilukujen (95/98) vlill, mutta jatkossa tarjonta on huomattavasti moninaisempi, toteaa Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton toimitusjohtaja Jarmo Nupponen.

Liikenteeseen tulee vähitellen erityyppisiä ajoneuvoja, joihin soveltuvat erilaiset nestemäiset tai kaasumaiset polttoaineet tai molemmat. Tiedottaminen auttaa kuluttajaa varmistamaan, että hän tankkaa ajoneuvoonsa siihen sopivaa polttoainetta.

Autokannan muutos vie kuitenkin aikansa, sillä Suomessa autot pysyvät liikenteessä ennätyksellisen pitkään. Henkilautojen romutusikä on nykyisin reilut 18 vuotta, vaikka autoveron uudistus ajoneuvon kasvihuonekaasupäästöihin perustuvaksi on alkanut vauhdittaa autokannan uusiutumista.

Nestemisiä liikennepolttoaineita korvaavilla vaihtoehtoisilla energioilla on Nupposen mukaan merkitystä vasta 20-30 vuoden tähtäyksellä. Sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen osuutta liikenteen lähiajan ympristötalkoissa onkin Nupposen mielestä liioiteltu.

Öljy- ja kaasualan näkemyksen mukaan vuoteen 2020 ulottuvassa tarkastelussa sähköautojen rooli on vielä merkityksetön ajatellen koko autokantaa. -Jos Suomessa vuodesta 2015 alkaen puolet uusista autoista olisi sähköautoja, niiden osuus liikenteen energiankulutuksesta vuonna 2020 olisi kuitenkin vasta noin kaksi prosenttia, totesi Nupponen Öljy- ja kaasualan vuosikirjan julkistustilaisuudessa 4. toukokuuta.

Bensiinin peruslaatu muuttumassa

Polttoainedirektiivin mukaan bensiinin peruslaaduksi tulee viimeistään vuonna 2011 enintään kymmenen prosenttia etanolia sisältävä bensiini, niin sanottu E10. Dieselöljyssä sallitaan seitsemän prosenttia ensimmäisen sukupolven esteröityjä, kasvisrasvapohjaisia biodieseleitä (FAME). EU:n jäsenmaiden tulee kuitenkin vähintään vuoteen 2013 saakka pitää markkinoilla myös bensiiniä, jossa etanolia on enintään viisi prosenttia.

Keskusliitto katsoo, että polttoainedirektiivi ja uusiutuvia energioita koskeva direktiivi tulee saattaa Suomessa voimaan määräajan mukaisesti vuoden 2011 alussa. Keskusliitto esittää samalla, että liikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen nostaminen kuluvan vuoden neljästä prosentista 5,75 prosenttiin tulisi meillä teknisten seikkojen takia voimaan samaan aikaan eli vuoden 2011 alussa ensi vuoden sijasta.

Öljyalan kanta on, että myös yli seitsemän prosentin FAME-pitoisuuksien käyttömahdollisuus tulisi sallia Suomessa. Tämä edellyttää kuitenkin vähintään merkintää huoltoaseman polttoainepumpulla ja kuluttajainformaatiota.

Autotuojien tulisi selvittää, mitkä automallit sietävät E10-bensiiniä ja mille sopii enintään viisi prosenttia etanolia sisältävä bensiini. Tällöin ajoneuvorekisteristä voidaan laskea, miten suuri osa nykyisestä autokannasta voi käyttää E10-bensiiniä.

Polttoaineenjakeluyhtiöiden tulee vuoden 2011 alusta alkaen raportoida toimittamiensa polttoaineiden elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ja vähentää niitä kuusi prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Biopolttoaineilla kestävän kehityksen kriteerit

Öljy- ja kaasuala sitoutuu valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittisen selonteon edellyttämään kymmenen prosentin biopolttoaineosuuteen liikenteessä ja työkoneissa vuonna 2020. -Tavoite on mahdollista saavuttaa tai jopa ylittää taloudellisella ohjauksella, kuten kasvihuonekaasupäästöjen perusteella porrastetulla polttoaineverotuksella, sanoo Nupponen.

Lämmityksen osalta ala on vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa Höylä III:ssa sitoutunut kymmenen prosentin biopolttoöljyosuuteen vuoteen 2016 mennessä. Kuluvan vuoden alusta alkaen lämmitysöljyssä on ollut kahden prosentin biopolttoöljyosuus. Öljylämmityksessä ilmastotalkoiden vaatimuksiin vastataan myös parantamalla lämmitysjärjestelmän ja talojen energiatehokkuutta sekä yhdistämällä öljylämmitykseen hybridiratkaisut, kuten aurinkolämpöteknologia.

Biopolttoaineiden kasvavaa käyttöä on kritisoitu perustuen väitteisiin niiden huonosta kasvihuonekaasutaseesta. Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto korostaa, että uusiutuvia energioita ja polttoaineiden laatua koskevissa kahdessa direktiivissä on yhdenmukaiset kestävän kehityksen kriteerit biopolttoaineille. Samalla eurooppalainen standardointijärjestö CEN on laatimassa kaikelle energiaksi käytettävälle biomassalle vastaavia kriteerejä.

-Näistä yhteisistä pelisäännöistä sopiminen on turvaamassa sitä, että käytettävät biopolttoaineet täyttävät kestävän kehityksen vaatimukset, toteaa Jarmo Nupponen.

Maakaasu on kasvavassa määrin myös liikennepolttoaine. Lisääntyvä maakaasun jakelu mahdollistaa myös biokaasun käyttämisen liikenteessä. -Valmisteilla oleva biokaasun syöttötariffi sähköntuotantoa ajatellen ei saa vaarantaa biokaasun muuta järkevää käyttöä, kuten biokaasun käyttämistä liikennepolttoaineena, huomauttaa Nupponen.

Öljymarkkinoilla viime vuosi poikkeuksellinen

Viime vuotta Nupponen luonnehti öljymarkkinoiden hulluksi vuodeksi. Öljyn hinta kipusi ensin nopeasti kaikkien aikojen ennätystasolle lähes 150 dollariin tynnyriltä ja putosi sitten neljässä kuukaudessa 40 dollariin ja jopa sen alle.

- Suomessa erikoista oli se, että hintamuutoksilla ei näyttänyt olevan juurikaan vaikutusta bensiinin kulutukseen, joka oli koko vuoden melko tasaisessa viiden prosentin laskussa kuukaudesta toiseen. Bensiinin kulutus näyttääkin olevan meillä rakenteellisesti laskusuunnassa muun Euroopan tapaan, Nupponen totesi. Dieselöljyn myynti puolestaan jatkoi vielä viime vuonna kasvuaan.
 
Päivitetty
4.5.2009