Öljypolttimen huolto käyttöönoton jälkeen

Kun uusi öljysäiliö oli otettu käyttöön, Poltinhuolto P. Peltonen suoritti vielä poltinlaitteiston huollon ja lämminvesikiertojärjestelmän tarkistuksen. Pentti Peltonen käytti oikean palamissuhteen säätämisessä apunaan analysaattoria. Sen antamat tiedot ovat täsmällisemmät kuin silmämääräinen palamisliekin koon määrittely. Vaihdettuaan polttimeen uuden suuttimen ja säädettyään sen, Pentti Peltonen tarkisti lämmityksen kiertovesipumpun, lämmityspiirin sekoitusventtiilin ja paisuntasäiliön toiminnan. Paisuntasäiliön paine oli päässyt laskemaan sillä seurauksella, että se oli täyttynyt osittain vedellä. Peltonen tyhjensi ja paineisti paisuntasäiliön uudestaan.
Palokaasujen mittaukseen on oma laitteensa.Palokaasujen mittaukseen on oma laitteensa.

Jotta lämmönvaihtelujen aiheuttama nesteen laajeneminen patterijärjestelmässä pysyisi määritellyissä rajoissa, täytyy paisuntajärjestelmän olla kunnossa.

Paisuntasäiliö tarkastetaan...Paisuntasäiliö tarkastetaan...
...ja tarkastuspäivämäärä merkitään säiliön kylkeen....ja tarkastuspäivämäärä merkitään säiliön kylkeen.
 
Päivitetty
27.4.2009