PAROC Puhallusvuorivillalle 20 % parempi lämmöneristävyys

PAROC Puhallusvuorivilla on saanut VTT:n sertifikaatin, jonka mukaan laskennassa käytettävä lämmöneristävyyden arvo on parantunut 20% entiseen verrattuna. Samalla on eurooppalaisen käytännön mukaan sertifioitu palamattomuus parhaaseen A1-luokkaan.

Sertifikaatti korvaa aiemman kansallisen tyyppihyväksynnän ja nyt voidaan myös verrata levyvillan ja puhallusvillan eristävyyttä, kun näiden eristävyys perustuu samanlaiseen mittaus- ja laskentatapaan.

PAROC Puhallusvuorivillassa ei ole iän myötä tapahtuvaa kosteuden muutoksista aiheutuvaa painumaa, vaan eristepaksuus ja eristävyys säilyvät koko rakennuksen iän.
 
Julkaistu
24.4.2009