Sähkölämmitys

Sähkölämmitykseen on tarjolla useita vaihtoehtoja. Sähkölämmityksen voi toteuttaa pattereilla, lattialämmityksenä, kattolämmityksenä, ikkunalämmityksenä tai näiden yhdistelmänä. Varaavan sähkölämmityksen voi toteuttaa myös vesikiertoisena. Sähkölämmityksen etuna on perustamiskustannusten edullisuuden lisäksi myös helppokäyttöisyys, monipuolisuus ja joustavuus.

Lattialämmitys

Lattialämmitystä on käytetty perinteisesti peseytymistiloissa sen antaman miellyttävän lämmön takia. Lattialämmityksellä varustetut kosteat tilat kuivuvat nopeammin, jolloin voidaan ehkäistä kosteuden aiheuttamia vaurioita. Lattialämmitys soveltuu hyvin myös muiden tilojen lämmitykseen ja talon pääasialliseksi lämmitysmuodoksi. Lattialämmityksen voi toteuttaa joko suorana, osittain varaavana tai täysin varaavana.

Suorassa lattialämmityksessä lattian lämpötila pidetään tasaisena lämmittämällä sitä ympäri vuorokauden. Osittain varaavassa järjestelmässä lattiabetoniin varataan lämpöä edullisemmalla yösähköllä. Täysin varaavaa lattialämmitystä voidaan käyttää aputilojen lämmityksessä, esimerkiksi autotallissa.

Patterilämmitys

Patterilämmitys on sähkölämmityksen tutuin ja perinteisin muoto. Sähköpattereita on kolmea eri perustyyppiä. Asuintiloihin käytetään joko matalalämpöisiä suljettuja pattereita tai yhdistelmälämmittimiä. Suljetussa lämmittimessä lämpö siirtyy huoneeseen lämmittimen ulkopinnoista.
Yhdistelmälämmittimissä lämpö siirtyy huoneeseen sekä lämmittimen ulkopinnasta että lämmittimen läpi virtaavan ilman mukana.

Kattolämmitys

Kattolämmityksessä elementit lämmittävät sisäkaton, josta lämpö siirtyy lämpösäteilynä huoneen pintoihin. Lämmityselementit asennetaan kattoon verhoilumateriaalin yläpuolelle. Kattolämmitys jättää koko huoneen asumiskäyttöön ja sisustajille vapaat kädet. Koska lämpö tulee huoneeseen ylhäältä päin, huoneilman ja sen mukana kulkevan pölyn kiertäminen vähenee. Kattolämmityksen säätö toimii joko huonetermostaatilla tai koko taloa huonekohtaisesti ohjaavalla keskusyksiköllä.

Lämpötilan säätö

Lämpötilan säätö voi tapahtua kolmella tavalla: Patterissa olevalla termostaatilla, seinälle asennettavalla huonetermostaatilla tai keskusyksikköohjauksella. Nopea ja tarkka säätö estää kalliin ja epämiellyttävän ylilämmittämisen. Se ottaa tarkasti huomioon kodinkoneista, ihmisistä ja auringosta syntyvän ilmaislämmön, samoin kuin puun polttamisen uuneissa ja takoissa.

Infrapunalämmitys terassille

Infrapunasäteilyyn perustuva lämmitys on tehokas ja taloudellinen lämmitysratkaisu tiloihin, joissa lämpöä tarvitaan vain tiettynä aikana tai tietyssä paikassa. Säteilylämmittimet toimivat auringon tavoin säteilemällä lämpöä. Niiden avulla ei lämmitetä ilmaa vaan vaikutusalueella olevia ihmisiä ja esineitä. Yleisin infrapunalämmittimen sijoituspaikka onkin terassi tai parveke.

Pihakivetysten sulanapito

Ajoluiskien ja sisäänkäyntien sulanapidolla varmistetaan esteetön ja turvallinen liikkuminen keliolosuhteista riippumatta. Pihakulkuteiden sulanapito on helppo toteuttaa lämpökaapeleiden tai sulanapitoverkkojen avulla. Lämpökaapelit asennetaan tavallisesti pintakerroksen alla olevaan hiekkaan, betoniin tai asfalttiin. Lumen luonnista ja hiekoituksesta ei kaapeleiden asentamisen jälkeen tarvitse enää huolehtia. Myös kevään pölyhaitat jäävät pois.

Lisätietoa sähköistyksestä...
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)
Särkiniementie 3
00210 Helsinki
www.stkliitto.fi
 
Päivitetty
22.1.2010