Jätevesiviikko 20.–26.4.2009

Kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset 1.1.2014 mennessä. Vaatimukset on annettu asetuksella talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Kiinteistön omistajalla on oltava selvitys kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje.
Valtakunnallisella jätevesiviikolla vauhditetaan haja-asutusalueiden jätevesien hyvää käsittelyä. Jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset 1.1.2014 mennessä.

Tule mukaan toimimaan

Osallistu järjestämään jätevesiviikolle toimintaa. Toimia voi monella tavalla. Toiminta voi olla vaikkapa koulutus- ja neuvontatilaisuuksien järjestämistä, järjestelmien asennusnäytöksiä ja aiheeseen liittyvän materiaalin levittämistä. Pienikin toiminta on hyödyllistä, kun useat sidosryhmät keskittävät toimintaa samaan ajankohtaan!

Ympäristöministeriö kutsuu mukaan toimimaan...

Mukana viikolla on mm. ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, alueellisia ympäristökeskuksia, kuntia, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry ja sen alueelliset vesiensuojeluyhdistykset, Suomen Omakotiliitto ry, Muoviteollisuus ry sekä Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry sekä lukuisa joukko LVI-alan yrityksiä ja tuotteiden valmistajia.

Uponor Suomi Oy:n järjestämät tapahtumat jätevesiviikolla löydät tästä.

Lisätietoa jätevedenkäsittelystä...
 
Julkaistu
17.4.2009