Öljynkulutus laskee saneerauksilla ja bioöljyllä

Suomalaisten öljylämmittäjien öljynkulutus on merkittävästi supistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Muutos on saatu aikaan saneeraamalla vanhentuneita matalamman hyötysuhteen laitteita korkeampihyötysuhteisiin. Vuoden 2009 alusta kevyen polttoöljyn kulutusta pienentää myös biopolttoöljyn osuus lämmitysöljyssä.

Öljylämmitteisten pientalojen osuus kaikista pientaloista on Suomessa 24 prosenttia. Öljylämmitystaloja on noin 240 000.

Yhä useampaan saneerattavaan öljylämmitystaloon asennetaan uuden öljykattilan ohella aurinkolämmitys.Yhä useampaan saneerattavaan öljylämmitystaloon asennetaan uuden öljykattilan ohella aurinkolämmitys.

Vanhojen laitteistojen modernisoinnilla iso leikkaus öljynkulutukseen

Öljyalan Palvelukeskuksessa arvioidaan, että Suomessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana vaihdettu noin 100 000 vanhaa öljykattilaa ja noin 130 000 öljypoltinta uuteen energiatehokkaampaan ja vähäpäästöisempään öljylämmityslaitteistoon.

– Tämä merkitsee sitä, että kattilasaneerausten ansiosta suomalaiset öljylämmittäjät kuluttavat tänä päivänä vuodessa noin 72 500 000 litraa vähemmän lämmitysöljyä kuin vuosikymmen sitten, arvioi tekninen asiamies Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Todellisuudessa öljylämmitystalojen energiankulutuksen lasku on vieläkin suurempi, sillä kulutusta vähentävät kattilasaneerausten lisäksi entistä energiatehokkaampi rakentaminen ja vanhoissa taloissa tehdyt saneeraukset, kuten esimerkiksi lisäeristys ja ikkunoiden ja ovien uusimiset.

Bioöljyllä 12 miljoonan litran säästövaikutus

Eero Otrosen mukaan nykyisen kaltaisia suuria säästöjä pelkästään kattiloiden uusimisella on jatkossa vaikea aikaansaada. Suuri määrä öljytalojen kattiloita on jo uusittu. Nyt saneeraamisikään tulevien 1980-luvun puolivälin jälkeen asennettujen öljylämmityslaitteistojen vuosihyötysuhde on varsin korkea, joten uusimisella saatava energiansäästö väistämättä pienenee. Kun 1980-luvun puolivälin jälkeen asennetut öljylämmityslaitteet ovat jo lähtökohtaisesti teknisesti korkeatasoisia, korostuu säännöllisen kattila- ja poltinhuollon merkitys niiden energiatehokkuuden ylläpitämisessä.

Kevyttä polttoöljyä säästyy sen sijaan toista kautta. Vuoden 2009 alusta alkaen lämmitysöljyssä on ollut 2 prosentin biopolttoöljyosuus, joka kasvaa prosenttiyksikön vuodessa. Tänä vuonna kevyen polttoöljyn kulutus pientaloissa vähenee edelleen tämän ansiosta Suomessa noin 12 miljoonalla litralla.

Öljylämmitysala ja valtiovalta ovat vuodesta 1997 lähtien yhteisin ns. Höylä-sopimuksin edistäneet energiatehokkuutta öljylämmitystaloissa. Kolmas Höylä-sopimuskausi alkoi viime vuonna. Sen aikana jatketaan öljylämmittäjien neuvomista energiatehokkuudessa. Arvio on, että vuoteen 2020 mennessä keskimääräisen öljylämmitteisen omakotitalon energiankulutus vähenee 18 prosenttia ja hiilidioksidipäästöjen määrä vähenee 32 prosenttia vuoden 2005 tasosta.
Öljyalan Palvelukeskus opastaa ja neuvoo öljylämmitysasioissa. Öljyalan Palvelukeskus on Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton omistama yritys, joka yhteistyötahojensa kanssa kehittää alaa ja hoitaa öljylämmityksen tiedotusta ja kuluttajaneuvontaa.

Lisätietoa oljylämmityksestä...
 
Julkaistu
15.4.2009