Jätevesiasiat kuntoon

Asetus talousvesien käsittelystä haja-asutusalueella tuli voimaan 1.1.2004. Asetuksessa määrätään, kuinka puhtaaksi jätevedet on käsiteltävä ennen kuin ne päästetään ympäristöön. Asetuksen vaatimukset on täytettävä heti niissä kiinteistöissä, jotka rakennetaan 1.1.2004 jälkeen. Tätä vanhemmilla kiinteistöillä siirtymäaika on kymmenen vuotta. Asetusten vaatimusten on siis täytyttyvä viimeistään 1.1.2014. Yli puolet siirtymäajasta on jo käytetty, mutta yli puolet haja-asutusalueen kiinteistöjen selvityksistä on vielä tekemättä. Nyt olisi aika ryhtyä toimiin.

Porin K-Raudassa järjestetyssä jätevesipäivässä kävi kolmisenkymmentä henkilöä, jotka kaikki olivat kiinnostuneita asiasta ja lähes kaikilla oli myös valmiiksi mietittynä kysymyksiä juuri heidän oman kiinteistönsä jätevesiratkaisuista. Osalla hanke oli jo siinä vaiheessa, että paikalla mukana ollut LVI- suunnittelija sai asiakkaita.

Paikalla olleen Porin ympäristötarkastajan, Jari Lagerroosin mukaan yleisemmät asiat, joista kysyttiin olivat:

  • kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän uusimisprosessin kulku eli miten edetään
  • tukimahdollisuudet
  • urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden yhteystiedot
  • panospuhdistamon toimintaperiaate ja käyttökustannukset
Jari Lagerroosin mukaan paikallistasolla voidaan sanoa, että vauhti on lisääntynyt viime vuodesta, erityisesti Porissa viemäriosuuskunnat ovat aktivoituneet. Yleisesti ottaen järjestelmien saneerausvauhti erityisesti omakotitaloilla on kuitenkin edelleen liian verkkainen. Lisää vauhtia pyritään saamaan organisoidummalla tiedottamisella (mm. valtakunnallinen jätevesiviikko), korotetuilla ARA-tuen bruttotulorajoilla ja kotitalousvähennyksellä.

Verkkolehti tiedottaa tulevasta jätevesiviikosta viikkojen 16 ja 17 aikana:

Lisätietoa jätevesiviikosta...

Uponorin järjestämät tapahtumat jätevesiviikon aikana...
 
Julkaistu
15.4.2009