Eristä oikein - rintamamiestalon korjausopas

Rintamamiestalo on 1950-luvun tyypillinen omakotitalo. Rintamamiestalot ovat ehtineet jo siihen ikään, että rakenteellisia vikoja ja ongelmia löytyy usein. Niistä monet johtuvat heikosta lämmöneristyksestä ja hallitsemattomasta ilmanvuodosta rakenteiden läpi. Rintamamiestalojen ongelmat ilmenevät kylmyytenä, vetoisuutena ja lämmityslaskun suuruutena.
SPU toteutti yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa hankkeen, jossa kartoitettiin rintamamiestalolle ominaisia rakenteita ja niiden tämänhetkisiä ongelmia ja heikkouksia. Ratkaisuksi pyrittiin löytämään yksinkertainen ja tehokas, SPU-lämmöneristelevyjä hyödyntävä korjausmenetelmä,
joka toimii rakennusfysikaalisesti oikein ja jonka kustannukset ovat järkevässä suhteessa saavutettuihin parannuksiin.

Kolme rintamamiestaloa koekohteina

Energiaa säästävän korjauksen perusmenetelmäksi valittiin SPU Eristeillä tehtävä ulkovaipan (ulkoseinät sekä ylä- ja alapohja) sisäpuolinen ilmanpitävä lisäeristys. Kolme rintamamiestaloa valittiin koekohteiksi. Tampereen teknillisen yliopiston rakennetekniikan laitos tutki alkutilanteen ja seurasi korjausten etenemistä mm. ilmanpitävyys- ja lämpökameramittauksin.

Korjausten laajuus vaihteli pelkkien seinien tai vaakarakenteiden korjaamisesta koko ulkovaipan sisäpuolisen eristyksen uusimiseen. Koekohteissa hyödynnettiin SPU Eristeiden erinomaisia lämmöneristysominaisuuksia sekä soveltuvuutta rakenteiden ilmavuotojen vähentämiseen. Myös ilmanvaihtojärjestelmiä parannettiin. Koekohteista saatujen tulosten perusteella voidaankin todeta, että valittu korjausmenetelmä täytti sille asetetut tavoitteet: asumisviihtyvyys koheni huomattavasti ja lämmityslaskut ovat pienentyneet.

Lataa korjausopas tai tilaa

Rintamamiestalon korjaamisesta löytyy useita julkaisuja, joissa korjaushanketta on käsitelty eri asioita painottaen. Tässä oppaassa on keskitytty ulkovaippaan ja sen ilmanpitävyyteen liittyviin asioihin.

Oppaan I osassa käsitellään yleisellä tasolla pientalon rakennusfysikaalista toimintaa, lämpöenergian kulutusta ja energiatehokkuutta. II osa käy lyhyesti läpi pientalon korjaushankkeen kulun kussakin suunnittelu- ja työvaiheessa huomioitavine asioineen. III osa tutustuttaa lukijan rintamamiestalon syntyyn, historiaan ja tyypillisiin rakenteisiin. Lisäksi esitellään joitakin korjaamisen kannalta kriittisiä rakenneosia. IV osa on varsinainen SPU Eristeitä käyttävä korjausopas yleisine periaatteineen ja rakennedetaljeineen.

SPU Oy tarjoaa oppaassa kiinnostavaa yleistietoa ja hyödyllisiä korjausideoita kaikille rintamamiestalon omistajille, ostoa harkitseville tai muutenkin pientalon energiankulutuksesta ja 1950-luvun rakentamisesta kiinnostuneille. Leppoisia lukuhetkiä ja antoisaa korjaussuunnittelua!

Lataa korjausopas täältä

Tilaa korjausopas kotiisi hintaan 5 € (sisältää postikulut)
Rintamamiestalojen korjausopasRintamamiestalojen korjausopas