Porin kaukolämpöverkko yhä laajenemassa

Kaukolämpöä on rakennettu Porissa vuodesta 1969 alkaen keskimäärin viisi kilometriä vuodessa. Tällä hetkellä verkkoa on 200 kilometriä. Uutta kaukolämpöverkkoa rakennetaan edelleen: tänä vuonna työn alla on mm. Enäjärvi, jossa työt käynnistyivät juuri äskettäin. Samoin kaukolämmön rakentamista Murtosenmutkaan selvitetään parhaillaan.

Jos on kiinnostunut kaukolämpöön liittymisestä, kannattaa ottaa yhteyttä Pori Energian kaukolämpöyksikköön. Kaukolämpöön voi liittyä ilman muuta, jos putki kulkee omaan kiinteistöön nähden 30 metrin päästä tai lähempää. Jos taas etäisyyttä on hieman enemmän, kannattaa kysellä lähinaapureilta, löytyisikö saman kadun varrelta useampia kaukolämpöön liittyjiä, jolloin kustannuksia voidaan jakaa.

Jätä yhteydenottopyyntö tästä...

Lisätietoa kaukolämmöstä...

Uutta kaukolämpöputkea rakennetaan tällä hetkellä Enäjärvelle.Uutta kaukolämpöputkea rakennetaan tällä hetkellä Enäjärvelle.
Kun kaukolämpöputken reitti kulkee alle 30 metrin päästä, on liittyminen helppoa.Kun kaukolämpöputken reitti kulkee alle 30 metrin päästä, on liittyminen helppoa.

Pyydä kustannusarvio – se ei vielä sido sinua mihinkään

Jos selviää, että reitti kulkee alle 30 metrin päässä omasta kiinteistöstä, voi lämpöyksiköltä pyytää kustannusarviota. Tämä ei sido asiakasta vielä mihinkään. Arviota varten on hyvä ilmoittaa kiinteistön osoite, lämmitettävien neliöiden tai kuutioiden määrä, nykyisen lämmitysjärjestelmän ikä sekä nykyinen energiankulutus, Leena Hacklin Pori Energian kaukolämpöyksiköstä kertoo. Lämpöyksiköltä saatavasta kustannusarviosta käy ilmi liittymismaksun suuruus sekä arvioidut vuotuiset energiakustannukset. Muista kustannuksista saa tietoa LVI-alan liikkeistä.

Jos kaukolämpö tämän jälkeen tuntuu sopivalta lämmitysratkaisulta, voi ryhtyä toimiin ja teettää LVI-suunnitelmat alan yrityksellä. Suunnitelmat toimitetaan lämpöyksikköön kahtena kappaleena. Suunnitelmien tarkastuksen jälkeen kaukolämmön toimittamisesta tehdään aikataulu sekä laaditaan allekirjoitettavat sopimukset. Sopimuksiin kirjattu kaukolämmön toimituspäivämäärä sekä LVI-yhtiön aikataulu sovitetaan lopuksi yhteen.

Lämmönjakohuone ennen kaukolämpöä. Öljykattila vielä paikoillaan.Lämmönjakohuone ennen kaukolämpöä. Öljykattila vielä paikoillaan.
Lämmönjakohuone kaukolämmön asentamisen jälkeen.Lämmönjakohuone kaukolämmön asentamisen jälkeen.

Yhteistyö naapureiden kanssa kannattaa

Jos selviää, että lämpöputken reitti kulkee yli 30 metrin päästä omasta kiinteistöstä, kannattaa kysellä lähinaapureilta, olisivatko nämä valmiita liittymään kaukolämpöön yhtä aikaa. Toinen mahdollisuus on kysyä ensin kaukolämpöyksiköstä, mihin lähellä olevista kiinteistöistä kannattaisi ottaa yhteyttä.
Lämpöyksikön edustaja voi tulla myös pienkiinteistöyhdistyksen kokoukseen kertomaan lisää asiasta, jos kaukolämpöön liittyminen herättää alueella laajempaa kiinnostusta. Oma aktiivisuus kannattaa, sillä joskus lämpöputken rakentaminen ja reitti ratkeaa alueen asukkaiden kiinnostuksen perusteella. Esimerkiksi Murtosenmutka on tällä hetkellä tällaisen selvityksen alla.

Pori Energia pyrkii tapauskohtaisesti tiedottamaan alueiden asukkaille kaukolämmön rakentamisesta silloin, kun uutta reittiä suunnitellaan asuinalueen läpi. Porissa on kuitenkin arviolta vähintään 400 pientaloa, jotka sijaitsevat alle 30 metrin päässä olemassa olevasta kaukolämpöputkesta. Oman kiinteistön tilanne kannattaa siksi selvittää oma-aloitteisesti, jos kaukolämpöön liittyminen tuntuu kiinnostavalta vaihtoehdolta.

Jätä yhteydenottopyyntö tästä...

Lisätietoa kaukolämmöstä...

Porin kaukolämpöverkko laajenee jatkuvasti.Porin kaukolämpöverkko laajenee jatkuvasti.
 
Päivitetty
8.4.2009