Puusisustamisella laadukasta asumista helposti ja kestävästi

Seinä-, katto- ja lattiapinnat ovat keskeinen osa asunnon sisustusta ja ulkonäköä. Puutuotteista löytyy sekä perinteisiä että moderneja vaihtoehtoja lähes kaikkiin kodin näkyviin pintoihin. Puu on luonnollinen ja näyttävä sisustusmateriaali, ja lisäksi sillä on ominaisuuksia, jotka parantavat aistein kokemaamme asumismukavuutta. Puu on sisustusmateriaalina helppo, terveellinen ja ekologinen. Puusisustaminen on myös luultua edullisempaa.

Puusisustusta voi suunnitella myös sisustussimulaattorin avulla...

Aito puupinta on luonnollinen, jo sellaisenaan kaunis ja yksilöllinen. Puutuotteilla voi korostaa pintoja ja muuttaa tilavaikutelmaa eri asennusmallein ja pintakäsittelyin. Pieniin ja hämäriin tiloihin sopivat vaaleat puulajit ja pintakäsittelyt, avariin ja valoisiin huoneisiin taas tummemmat puulajit ja sävyt. Vaakaverhous madaltaa korkeita huoneita, ja pystyverhouksella saadaan korkeuden tuntua mataliin tiloihin.

Puu soveltuu kaikkiin sisäkattoihin. Kattopaneelit asennetaan usein lankeavan päivänvalon suuntaan. Vanerisisustuslevyillä voidaan tehostaa laajoja yhtenäisiä seinä- ja kattopintoja. Puutuotteet soveltuvat hyvin yhdistettäväksi joko keskenään tai muiden sisustusmateriaalien kanssa. Puuta voidaan hyvin käyttää tehostemateriaalina verhoamalla sillä vaikkapa vain yksi huoneen seinistä.

Entistä parempaa asumisen laatua


Luonnonmateriaalina puulla on ominaisuuksia, jotka vaikuttavat kokemaamme asumismukavuuteen. Sisäilman kosteus asuintiloissa vaikuttaa aistinvaraisesti havaittavaan ilmanlaatuun ja sitä kautta asuinviihtyvyyteen. Puupinnat tasapainottavat sisäilman kosteutta, kun kosteus sitoutuu niihin ja vapautuu sisäilman jälleen kuivuessa. Säätelemällä kosteutta puutuotteet parantavat sisäilman laatua.

Puutuotteet edesauttavat suhteellisen kosteuden pysymistä ihanteellisella tasollaan 30–60 %. Puu kutistuu sisäilman suhteellisen kosteuden alentuessa lämmityskauden aikana. Tämä saattaa näkyä vaaleana raitana verhouspaneelien ponttiliitoksessa, kun pontin alta paljastuu pintakäsittelemätöntä puuta. Raidat katoavat puun turvotessa, kun suhteellinen kosteus lisääntyy. Tältä kosmeettiselta haitalta välttyy käsittelemällä verhouspaneelit vähintään kertaalleen ennen niiden asentamista tai käyttämällä tehdasvalmisteisesti valmiiksi käsiteltyjä tuotteita.


Puutuotteiden lämmöneristävyys on selvästi parempi kuin monilla muilla pintamateriaaleilla. Aito puupinta tuntuu miellyttävän lämpimältä talvella ja viileältä kesällä. Aidolla puulattialla voi kävellä paljain jaloin tuntematta epämiellyttävää kylmyyttä riippumatta siitä, onko asunnossa lattialämmitys. Sisäpinnoilla on merkitystä myös asunnon akustiikan kannalta. Kauttaaltaan kovat pinnat saavat aikaan havaittavan, jopa häiritsevän, kaiun varsinkin, jos muuhun sisustukseen ei kuulu pehmeitä elementtejä, kuten pehmustettuja huonekaluja. Pehmeät ja pintarakenteeltaan epäyhtenäiset puupinnat helpottavat miellyttävän akustiikan toteuttamista.

Pitkävaikutteista hyötyä ympäristön hyväksi


Puu on uusiutuva luonnonmateriaali. Kasvava metsä tuottaa uutta biomassaa ja sitoo siihen ilmakehän hiilidioksidia. Puutuotteiden kulutus edistää metsien kasvua ja vähentää siten kasvihuonepäästöjä. Puutuotteet sitovat ilmakehän hiilidioksidia elinkaarensa ajaksi, joten puulla ja puutuotteilla on keskeinen osuus pyrittäessä estämään ilmaston lämpenemistä.


Puupintoja voidaan helposti huoltaa ja kunnostaa, minkä ansiosta ne ovat pitkäikäisiä käytössä. Puutuotteet sitovat hiiltä siten pitkäksi aikaa. Käyttöikänsä päätteeksi puutuotteet voidaan joko kierrättää tai hyödyntää bioenergiana, jolloin ne palaavat takaisin luontoon.

Sisustustuotteisiin käytettävä puuraaka-aine on peräisin hyvin ja kestävästi hoidetuista metsistä, mikä on osoitettu puolueettomalla ja luotettavalla sekä kansainvälisesti korkeatasoisella metsäsertifioinnilla. Maamme metsäpinta-alasta 95 % on sertifioitu Suomen metsäsertifiointijärjestelmän asettamien kriteerien mukaisesti.

Tutustu myös Sisusta puulla -kilpailuun ja voita 500 euron lahjakortti...
 
Julkaistu
8.4.2009