De nya elementen som lanserats av Paroc Panel System öppnar helt nya möjligheterch

Paroc Panel Systems intensiva utvecklingsarbete inom produktdesign fortsätter. PAROC® print-elementet, som tagits fram under ledning av utvecklingsdirektör Dick Karlsson, motsvarar till sina tekniska egenskaper fullständigt de övriga PAROC-elementen, men ger därtill konstruktörerna friheten att skapa ytor med valbar visuell framtoning.

PAROC® print-elementPAROC® print-element
PAROC® art-elementPAROC® art-element

- Vi vill framhäva estetiken! Med PAROC® print-elementen kan vi återställa konstens och ornamentikens betydelse i arkitekturen och visa hur en byggnad både kan och får vara vacker. Man kan trycka vilka som helst bilder eller mönster på PAROC® print-elementen, vilket innebär att möjligheterna är i det närmaste obegränsade. Vi hoppas också att de varumärkesansvariga ska ha mod att pröva på nya och kreativa sätt att lyfta fram företagsbilden i lokaler och på fasader.

- PAROC® art-elementet föddes i samarbete med konstnär Jan-Erik Andersson, som har gett sin egen syn på användningen av ornamentik i samband med lättelementbyggande.

Utöver det estetiska representerar elementens tekniska kvalitet, säkerhet och obrännbara konstruktion den absoluta spetskompetensen i sin klass. PAROC-elementen är obrännbara och de har klassats i Euroklass A2-s1,d0. Med de sektionerande PAROC-elementen uppnås ett brand¬motstånd på upp till fyra timmar.

Jan Erik AnderssonJan Erik Andersson
Dick KarlssonDick Karlsson
 
Päivitetty
7.4.2009