Ilmalämpöpumpun saa asentaa vain pätevä kylmälaiteliike

Kovasti suosiotaan kasvattaneiden ilmalämpöpumppujen asennuksissa on ilmennyt ongelmia. Ilmalämpöpumppujen asennus on ammattilaisten työtä, joten laitteiden turvallisuus on varmistettava pätevällä asennuksella. Ilmalämpöpumpun saa asentaa vain siihen oikeutettu kylmälaiteliike.
Asennusta ei saa tehdä itse eikä sitä saa teettää epäpätevällä asennusliikkeellä.

Ennen asennusta on varmistettava, että asennusliikkeellä on vaadittu kylmälaiteliikkeen pätevyys. Tukes (Turvatekniikan keskus) pitää rekisteriä pätevistä kylmälaiteliikkeistä.

Ilmalämpöpumpun asennuksessa tarvittavat mahdolliset sähkötyöt tulee teettää siihen oikeutetulla sähköurakoitsijalla. Kylmälaiteliikkeellä ei välttämättä ole sähköurakointioikeuksia, jolloin sähkötyöt on teetettävä pätevällä sähköurakoitsijalla. Tukes pitää erillistä rekisteriä sähköurakointioikeudet omaavista toiminnanharjoittajista. Ei-ammattilaisen tekemät sähkötyöt voivat johtaa hengenvaaraan.

Kylmälaiteliikkeen on annettava ilmalämpöpumpun asennuksesta todistus. Todistuksesta tulee käydä tarkasti ilmi, mitä asennus koskee. Todistuksessa tulee olla myös kylmälaiteliikkeen vastuuhenkilön allekirjoittama vakuutus siitä, että ilmalämpöpumpun asennus on tehty määräysten ja asennusohjeiden mukaisesti.

Ilmalämpöpumpun mukana on toimitettava käyttäjälle suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. Käyttöohjeissa selvitetään ne ilmalämpöpumpun käyttöönottoon, käyttöön ja huoltoon liittyvät toimet, jotka käyttäjä saa tehdä itse. Asennusliikkeille tarkoitettuja asennus- ja huolto-ohjeita ei tarvitse toimittaa käyttäjälle.
 
Päivitetty
2.4.2009