Nyt on aika toimia, jos haluaa teettää öljylämmitysremontin kesäkautena

Öljylämmitysremonttien kiireisin aika alkaa olla käsillä. Nyt onkin viimeistään aika laittaa asia alulle, jos haluaa teettää remontin loppukevään tai kesän aikana, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta. Pitämällä laitteet kunnossa öljylämmittäjä säästää energiaa ja osallistuu osaltaan ilmastotalkoisiin. Remontissa kannattaa hyödyntää kotitalousvähennys.

-Suunnittelu on remonttia pohdittaessa tärkeää. Paras alku on lvi-asiantuntijan tekemä katselmus ja sen pohjalta saatava kunnostusarvio. Varsinkin, jos on tarpeen kunnostaa lämmönjakoa ja käyttövesiverkostoa, suositellaan varsinaisen lvi-suunnitelman tekemistä, toteaa tekninen asiamies Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Lisätietoa öljylämmityksestä...

Vuonna 1978 asennettu öljykattila on poistettu ja tekninen tila siivotaan uutta kattilaa varten. Kuva Jaana Pesonen.Vuonna 1978 asennettu öljykattila on poistettu ja tekninen tila siivotaan uutta kattilaa varten.
Kuva Jaana Pesonen.

Remonttitarpeet täytyy aina tutkia kiinteistökohtaisesti

Remontti on ajankohtainen viimeistään silloin, kun kattilalla alkaa olla ikää 20 vuotta. Talot ja laitteet ovat kuitenkin yksilöitä, joten remonttitarpeet täytyy aina tutkia kiinteistökohtaisesti.

Yleisimmät kunnostustyöt ovat kattilan ja polttimen vaihto sekä automatiikan asennus. Kattilanvaihdon yhteydessä savupiippuun on aina syytä asentaa haponkestävästä teräksestä valmistettu sisäpiippu, joka suojaa vanhaa hormia.

Varsinkin iäkkäämmässä rakennuksessa on hyvä käydä läpi teknisen tilan koko laitteisto ja selvittää, missä kunnossa ovat pumput, varolaitteet ja venttiilit eli lämmönjakoverkosto kaiken kaikkiaan. Tärkeää on myös olla tietoinen öljysäiliön kunnosta.

Uudet laitteet tuovat säästöjä lämmityskustannuksiin

Öljylämmitysjärjestelmän kunnostaminen maksaa töineen yleensä keskimäärin 5000-6000 euroa, mutta kustannusarvion määrittelee lvi-urakoitsija aina tapauskohtaisesti.

Uudet laitteet tuovat säästöjä lämmityskustannuksiin, joten laskelmissa on aina syytä ottaa huomioon myös alenevat käyttökustannukset. Lisäksi uusien laitteiden automatiikan ansiosta asumismukavuus lisääntyy ja laitteiden huollon tarve vähenee.

Lämmitysjärjestelmän kunnostus tuo kiinteistökohtaisesti noin 10-30 prosentin säästön öljynkulutukseen. Saavutettavan säästön suuruus riippuu siitä, minkä ikäinen ja missä kunnossa pidetty vanha järjestelmä uusitaan, sekä kiinteistön kunnosta, asukasmäärästä ja käyttötottumuksista.

Lisää säästöä energiakustannuksiin saa siirtymällä käyttämään uusiutuvaa energiaa kuten aurinkolämpöä öljyn rinnalla. Investointi maksaa, mutta vähentää energialaskua jatkossa.

Öljykattilan vaihdon jälkeen kattilasta mitataan savukaasuarvot savukaasuanalysaattorilla. Kuva Jaana Pesonen.Öljykattilan vaihdon jälkeen kattilasta mitataan savukaasuarvot savukaasuanalysaattorilla. Kuva Jaana Pesonen.

Kattilaremontti sujuu nopeasti

Vanhan öljylämmitystalon kattilaremontti on nykytekniikalla vajaan työpäivän mittainen projekti. Vanha kattila oli kohteessa vuodelta 1978, poltin oli vaihdettu reilut 10 vuotta sitten. Remonttiin päädyttiin, koska vanhassa järjestelmässä oli ollut viimeisten vuosien aikana pieniä käyttöhäiriöitä.
Tutustu kohteeseen

Lisätietoa öljylämmityksestä...
 
Julkaistu
25.3.2009