Monipuoliset SPU Eristeet uudis- ja korjausrakentamiseen

Uudisrakentamisessa SPU-eristelevyillä saavutetaan hyvät lämmöneristysominaisuudet tavanomaisilla rakennepaksuuksilla. Käyttämällä SPU-eristelevyihin perustuvaa lämmöneriste-
ratkaisua voidaan toteuttaa erittäin energiataloudellisia ratkaisuja. Energansäästön palvelukeskus Motivan luokittelemien matalaenergiatalojen tasoisiin lämmöneristävyyksiin päästään SPU-eristeillä hyvin helposti.

Vanhojen rakennusten lisälämmöneristämiseen SPU-eristelevyt soveltuvat erinomaisesti. Lisälämmöneristys voidaan tehdä rakennuksen sisäpuolelle ilman julkisivujen uusimisia tai sokkelin ja räystäsrakenteiden leventamisiä.

SPU-lämmöneristetuotteista löytyvät ratkaisut myös ullakkotilojen lämmöneristämiseen. Vanhan, kylmän ullakon lämmöneristäminen SPU-eristelevyillä on helppoa vaikka itse tekemällä. Koska SPU-eristelevyt ovat erittäin tehokkaita lämmöneristeitä, ullakon lämmöneristämiseen riittää ohuempi eristepaksuus. Tällöin ullakkotilaan jää reilusti enemmän korkeutta ja hyötytilaa.

SPU-lämmöneristeet on valmistettu polyuretaanista, joka on tunnettu vaativien kohteiden korkealuokkaisena lämmöneristeenä jo noin 40 vuoden ajan.

Tehokas ulkoseinäeristys

SPU Eristeet soveltuvat erinomaisesti kaikkien rakennusten ulkoseinien eristämiseen ja lisälämmön-
eristämiseen. Eristelevyjen paksuus voidaan valita sen mukaan, mikä on rakenteelta tavoiteltava U-arvo. SPU Eristeillä on helppo saavuttaa määräysten mukainen rakenne, mutta yhtälailla myös matalaenergia- tai passiivienergiarakenne.
Ohut, mutta tehokas rakenne
SPU Eristeillä saavutetaan lämpötaloudellisesti tehokas, ilmanpitävä ja kosteusteknisesti ehdottoman luotettava ulkoseinärakenne. SPU Eristeiden hyvien lämmöneristysominaisuuksiensa vuoksi ulkoseinä-
rakenteet voidaan toteuttaa tavanomaisilla rakennepaksuuksilla. Tämä mahdollistaa myös hoikemmat runkorakenteet sekä energiatehokkaan korjaamisen myös silloin kun rungon välissä on vähän tilaa.

SPU-eristelevyjen asentaminen on helppoa ja mahdollisuudet työvirheisiin ovat vähäiset. Eristelevyt työstetään oikeisiin mittoihinsa asennusohjeiden mukaisesti ja kiinnitetään polyuretaanivaahdolla kiinni runkorakenteisiin. Myös eristelevyjen väliset ponttisaumat vaahdotetaan aina polyuretaanivaahdolla.

Lisälämmöneriste ja höyrynsulku
Yksinkertaisimmillaan vanhaan ulkoseinään voidaan asentaa ohut SPU Eriste rungon sisäpuolelle lisäeristeeksi ja höyrynsuluksi. Laajamittaisimmissa korjauksissa ulkoseinän koko eristekerros vaihtamalla vanhasta rakennuksesta saadaan helposti nykymääräysten mukainen matalaenergiarakenne, jopa passiivienergiarakenne.
SPU Eristeitä käytettäessä erillisiä höyrynsulku- tai tuulensuojakerroksia ei tarvita ja rakenteesta muodostuu ilmanpitävä, mikä on alhaisten lämpöhäviöiden kannalta ehdottoman tärkeä ominaisuus.


Kun lisälämmöneristys tehdään sisäpuolelta:

 • Vältytään julkisivun purku- ja kunnostustöiltä.
 • Rakenteiden paksuus ei kasva ulospäin: ei vaadi sokkelin ja räystäsrakenteiden leventämisiä. Myöskään ikkunoita ei tarvitse uusia / siirtää.
 • Ei vaadi erillistä lisärunkoa, vaan levyt voidaan kiinnittää suoraan vanhan rakenteen päälle.
 • SPU-eristeillä eristettäessä on kaikki samassa paketissa: ei vaadi höyrynsulkua eikä erillistä tuulensuojalevyä.
 • Kun eristelevy on kiinnitetty, voidaan aloittaa seinän pinnoitustyöt

Tilaa korjausoppaat esitepalvelusta:
Eristysopas 60- ja 70 lukujen pientaloille
Rintamamiestalon korjausopas

Uudenlainen tapa rakentaa pientalon katto

SPU Passiivikatossa koko kattorakenne sisältyy valmiisiin elementteihin. Kyseessä on ns. sandwich-elementti, jossa SPU-eristelevyyn on kiinnitetty molemmin puolin puulevy sekä tuuletus- ja asennustilan koolaukset. Myös räystäsratkaisu on mukana elementin rakenteessa.

Koko elementti on rakenteeltaan kantava. Sitä on helppo työstää rakennustyömaalla ja läpiviennit, kuten aukko savupiipulle, voidaan tehdä mihin kohtaan tahansa. SPU Passiivikatto säästää nopean asennuksen ja rakenteensa vuoksi merkittävästi aikaa ja kustannuksia.

Tilaa säästävä yläpohjaeriste

SPU Eristeet soveltuvat erinomaisesti yläpohjien lämmöneristämiseen rakennuksen iästä tai alkuperäisistä rakenteista riippumatta. SPU-eristeinen yläpohjarakenne voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja eristelevyjen paksuus voidaan valita sen mukaan, minkälaista eristyskykyä rakenteelta edellytetään tai kuinka paljon tilaa eristekerrokselle on käytettävissä.

Eristelevyt työstetään oikeisiin mittoihinsa asennusohjeiden mukaisesti ja kiinnitetään saumavaahdolla kiinni yläpohjan rakenteisiin. Myös eristelevyjen väliset ponttisaumat vaahdotetaan aina saumavaahdolla.

SPU-eristelevyjen tasaisuuden ja hyvän muotonsapitävyyden ansiosta aluskatteen ja SPU Eristeen välinen tuuletusvälivaatimus on ainoastaan 50 mm normaalisti vaadittavan 100 mm:n sijasta.

Tehokas alapohjaeriste

SPU Eristeet soveltuvat myös alapohjarakenteiden eristeeksi erittäin hyvin. Useimmiten kyseeseen tulevat joko maanvaraiset tai ryömintätilaiset alapohjat, joihin molempiin löytyy yksinkertaiset ja tehokkaat rakenneratkaisut.

Maanvaraisten alapohjien eristämisessä SPU Eristeiden pitkäaikaisen kuorman kestävyysominaisuudet sekä hyvät lämmöneristysominaisuudet merkitsevät sitä, että rakennekerroksen ei halutun eristyskyvyn ja kantavuuden varmistamiseksi tarvitse olla paksu. Normaalissa asuinrakentamisessa maanvaraisen laatan alle riittää reuna-alueilla 100 mm ja sisäalueilla 50 mm. SPU Eristeissä käytetty diffuusiotiivis pinnoite ei läpäise radonia ja käyttämällä kaksikerroksista SPU Eriste -rakennetta voidaan rakentaa tehokas radonkatko.

SPU Eristeillä on mahdollista toteuttaa tehokkaasti myös ryömintätilaisen alapohjan eristysratkaisut.

Maanalaiseen eristykseen

SPU Eristeet soveltuvat maanalaisten kellaritilojen lisälämmöneristämiseen erittäin hyvin. SPU Eristeiden hyvä lämmöneristyskyky sekä materiaalille ominainen alhainen vesihöyryn läpäisevyys mahdollistavat lämpötaloudellisesti tehokkaan ja kosteusteknisesti oikein toimivan kellaritilan sisäpuolisen lisäeristyksen.

Paljon huomioitavaa
Kellaritilojen eristämistä suunniteltaessa ensisijaisen tärkeätä on varmistaa rakennuksen ulkopuolisen vedeneristyksen, salaojituksen ja routasuojauksen kunto ja toteutus. Ilman näiden kaikkien osa-alueiden toimivuutta kellaritilan sisäpuolista lisäeristämistä ei tule millään ratkaisulla toteuttaa.

Maksuttomat korjausoppaat esitepalvelusta:
Eristysopas kellareille

SPU joka kodin eristeet

 • SPU Sauna-Satu
 • SPU Anselmi
 • SPU Wilhelmi
 • SPU Vintti-Iita
 • SPU AL
 • SPU P
 • SPU Seinälevy
 • SPU Kattolevy
 • SPU Passiivikatto


Wienerberger Oy Ab:n ja VTT:n yhteistyöllä kehittämä passiivienergiatiilitalo rakennettiin Valkeakosken asuntomessuille. Kohde eristettiin SPU Eristeillä.
Tutustu kohteeseen tästä

Lisätietoa SPU Eristeistä...

 
Julkaistu
18.3.2009