Energiatehokasta rakentamista

SPU Systems on energiatehokkaan rakentamisen edelläkävijä. Olemme jo vuosien ajan kehittäneet tuotteitamme Tampereen Teknillisen Yliopiston kanssa tekemiemme tutkimusten pohjalta ja pystymme tarjoamaan rakentajalle valmiit ratkaisut niin matala- kuin passiivienergiarakentamiseen.

Energiatehokkaan pientalon suunnittelu

Erityisen tärkeää hyvään lopputulokseen pääsemiseksi on pätevien suunnittelijoiden mukana olo heti hankkeen suunnittelun alkaessa, mahdollisesti jo tonttia valittaessa. Tämä koskee pääsuunnittelijan lisäksi myös erikoissuunnittelijoita (rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat). Tällöin rakennuksesta syntyy kokonaisuus, jossa esim. rakenneratkaisut sekä lämmitys ja jäähdytysjärjestelmän mitoitus ovat sopusoinnussa toistensa kanssa ja toimivat yhdessä energiaa ja kustannuksia säästäen. Matalaenergiatalon suunnittelijoiden valinnassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota pätevyyteen: suunnittelijan tulee ymmärtää rakennuksen energiantarpeen ja kulutuksen osatekijät ja kokonaisuus sekä erityisesti matalaenergiaratkaisujen pääperiaatteet eli rakennuksen ilmanpitävyys ja hyvä lämmöneristävyys.

Suunnittelijoiden valinnan lisäksi toinen tärkeä seikka matalaenergiahankkeen onnistumisen kannalta on vastaavan työnjohtajan valinta, joka on sekin syytä tehdä jo rakentamishankkeen alkuvaiheessa. Hänen kanssaan voidaan vertailla eri rakenneratkaisuja, laatia kustannusarvio ja tehdä urakkasopimukset. Vastaava työnjohtaja vastaa hankkeen toteutuksesta rakennusteknisesti oikein ja pitää huolta siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja työt tehdään niiden ja annetun rakennusluvan mukaisesti.

Rakennushankkeen käynnistämisvaiheeseen kuuluu myös valvojan palkkaaminen. Ammattitaitoinen valvoja on rakennuttajan edunvalvoja, joka huolehtii projektin kaikissa vaiheissa siitä, että työ etenee tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Usein pienehköillä työmailla valvoja ja vastaava työnjohtaja voivat olla sama henkilö.

SPU Eristeet

SPU Eristeet ovat erittäin tehokkaita, tilaa säästäviä lämmöneristeitä uudis- ja korjausrakentamiseen.
SPU Eristeet soveltuvat kaikkeen rakentamisen lämmöneristämiseen ja SPU-tuoteperheestä löytyy toimiva eristeratkaisu kaikkiin rakenteisiin, asuinrakennuksista teollisuus- ja maatalousrakennuksiin.

SPU Eristeiden lämmöneristeenä on tutkittu ja turvallinen polyuretaani, jota on käytetty kaikkein vaativimpien rakennuskohteiden lämmöneristeenä jo 40 vuoden ajan. Tänä päivänä polyuretaani on ainoa eristemateriaali esimerkiksi jääkaapeissa ja teollisuuden kylmävarastoissa.

Energiatehokas uudisrakentamiseen

SPU Eristeillä saavutetaan tehokas lämmöneristys ja alhainen lämmitysenergian tarve tavanomaisilla rakennepaksuuksilla ja rakennuskustannuksilla. Esimerkiksi Motivan luokittelemien matalaenergiatalojen lämmöneristystavoitteisiin päästään SPU Eristeillä helposti. Energiatehokkaat ratkaisut maksavat itsensä nopeasti takaisin, sillä rakennuksen lämmityskustannukset ovat tuntuvasti keskivertoa alhaisemmat.

Kätevä korjausrakentamiseen

SPU Eristeet soveltuvat erinomaisesti vanhojen rakennusten lämmöneristämiseen. Lisälämmöneristys voidaan tehdä kätevästi rakennuksen sisäpuolelle ilman julkisivun uusimista. SPU Eristeillä on myös helppo muuttaa vaikkapa kylmä ullakko lämpimiksi hyötyneliöiksi. Eristelevyjen asentaminen on helppoa ja nopeaa, eikä työ vaadi aikaisempaa kokemusta rakentamisesta.

Seurantakohteet Rakentaja.fi-sivustolla

Seuraamme kahta energiatehokasta rakennuskohdetta, jotka eristetään SPU:n eristeillä. Molemmissa kohteissa tehdään vielä runkotöitä ja eristystyöt ovat vasta alkamassa.

Passiivienergiatalo Villa Borg
Espooseen rakennettava Villa Borg on nykyaikainen SPU passiivienergiatalo, joka koostuu erillisistä asuinrakennuksesta ja autotallista. Seinissä käytetään 260 mm paksuista SPU eristekerrosta ja katossa 320 mm SPU Eristeellä varustettua SPU Passiivikatto -elementtiä. Talon alapohjaan asennetaan 200 mm SPU eristekerros. Talon seinät rakennetaan betonielementeistä.
Tutustu kohteeseen

TERCA-passiivienergiatiilitalo
TERCA-passiivienergiatiilitalon vähäinen lämmönener- giankulutus perustuu siihen, että lämmöntarve on rakenteen hyvästä lämmöneristävyydestä ja tiiveydestä johtuen pieni.
Tutustu kohteeseen

Passiivienergiatalo Villa Borg.Passiivienergiatalo Villa Borg.

Tuorein tieto

Matala- tai passiivienergiarakennus on kokonaisuus, jossa energiankulutukseen vaikuttavat useat eri seikat. Tuotemappiin on kerätty viimeisimmät tietämykset matala- ja passiivienergiarakentamisesta.

Lisätietoa energiatehokkaasta rakentamisesta...

Lisätietoa SPU Eristeistä...
 
Julkaistu
18.3.2009