Laadukas, energiatehokas ja ympäristöystävällinen - miksi ei?

Vuoden alussa VTT:ssä alkaneen tutkimushankkeen tavoitteena on edistää kestävän kehityksen mukaista rakentamista Suomessa. Kestävä rakentaminen tuottaa rakennuksia, jotka ovat energiatehokkuudeltaan ja korjattavuudeltaan taloudellisia, ympäristövaikutuksiltaan edullisia sekä muunneltavissa kulloisenkin käyttäjänsä tarpeisiin. Kuulostaa jokaisen talonomistajan unelmalta – mutta miksi tällaiset rakennukset ovat edelleen vain unelmia? Tutkijat haluavat kuulla Sinun näkökantasi.
Yllämainittujen ominaisuuksien saattaminen osaksi rakennusten perusominaisuuksia on osoittautunut haasteelliseksi. Osana vuoden 2009 alussa alkanutta hanketta VTT suorittaa kyselytutkimuksia ja asiantuntijahaastatteluja, joilla kartoitetaan kestävän kehityksen periaatteiden omaksumista hidastavia tekijöitä rakennusalalla ja yleisemmin rakennusten käyttäjien keskuudessa. Kaikkia aiheesta kiinnostuneita kannustetaan osallistumaan tutkimukseen vastaamalla kysymyksiin, jotka löytyvät osoitteesta: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=314278&chk=C2ZPQ9SC. Kysely on auki 12.4. saakka.
Tutkimuksen lähtöoletuksena on, että kestävän kehityksen periaatteiden hidas omaksuminen rakentamisessa ei johdu niinkään tiedon tai teknologian puutteista, vaan vaikeuksista soveltaa kestävän rakentamisen teknologioita riskit ja piilevät vaikutukset hallitsevalla tavalla. Lisäksi periaatteiden sisäistämistä hidastavat uusien roolien, toimintatapojen ja liiketoimintamallien omaksumiseen liittyvät vaikeudet.
Kestävä kehitys on YK:n määritelmän mukaan kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken väestön tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Rakentamisen yhteydessä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan energiatehokkaita, ympäristövaikutuksiltaan edullisia, laadukkaita, helposti korjattavia ja kestäviä rakennuksia, joiden käyttökustannukset ovat alhaiset ja jotka sijaitsevat lähellä palveluita.
Lisätietoja tutkimushankkeesta antaa projektipäällikkö, johtava tutkija Tarja Häkkinen VTT:stä.

 
Päivitetty
16.3.2009