Koulutusvaihtoehdot

Rakennusalan koulutus vaatii pohjalle peruskoulun sekä lukion tai ammattikoulun. Näiden jälkeen voi hakeutua joko ammattikorkeakouluun tai teknilliseen yliopistoon. Lisäksi voi kouluttautua esimerkiksi oppisopimuksen avulla.

Ammatillinen peruskoulutus


Rakennusalan perustutkinnossa on kolme koulutusohjelmaa:
 • Maarakennuksen koulutusohjelma: maarakentaja
 • Maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma: maarakennuskoneen kuljettaja
 • Talonrakennuksen koulutusohjelma: talonrakentaja
Tutkinto tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin, korkeakouluihin ja yliopistoihin. Tyypillisiä tutkintonimikkeitä jatko-opintojen jälkeen ovat insinööri ja diplomi-insinööri. Alalla on lasitusalan, maarakennusalan, rakennustuotannon, talonrakennusalan ja teknisen piirtäjän ammattitutkinnot. Lisäksi on rakennusalan työmaapäällikön ja talonrakennusalan erikoisammattitutkinnot. Ammatilliseen peruskoulutukseen (perustutkinnot) haetaan ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa. Mahdollisiin pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin oppilaitos kutsuu hakijan kirjeitse.

Suomessa on 94 ammatillista oppilaitosta, jotka tarjoavat rakennusalan koulutusta. Tutustu oppilaitoksiin täällä.

Talonrakennusalan ammattitutkinto


Talonrakennusalan ammattitutkinto muodostuu pakollisesta osasta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Näiden lisäksi voi tutkinnon suorittaja valita yrittäjyysosan. Opetushallituksen hyväksymän ammattikirjan saamisen vähimmäisehtona on pakollisen osan ja yhden valinnaisen osan suorittaminen.

Suomessa on 36 oppilaitosta, jotka tarjoavat mahdollisuuden ammattitutkinnon suorittamiseen sekä 23 oppilaitosta, jotka tarjoavat mahdollisuuden erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.

Oppisopimus


Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävillä tietopuolisilla kursseilla. Oppisopimuskoulutukseen liittyy henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa opiskelijan aikaisempi työkokemus ja koulutus voidaan ottaa huomioon. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta ja opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssä oppimisen ajalta sekä taloudellista tukea tietopuolisen opetuksen ajalta. Yleensä opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse ottamalla yhteyttä työnantajiin.

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjiä on 89 kpl eri puolella Suomea. Tutustu tarjontaan täällä.

Insinöörin tutkinto ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa


Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Yhdellä lomakkeella haetaan koulutukseen koko maahan, jossa esitetään neljä hakutoivetta. Pääsyvaatimuksena ammattikorkeakouluun on jokin seuraavista:
 • lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto
 • European Baccalaureate -tutkinto
 • Reifeprüfung-tutkinto
 • ammatillinen perustutkinto (alle 3-vuotinen tutkinto antaa kelpoisuuden vain ko. tutkintoa vastaavalle alalle)
 • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • yhdistelmäopinnot-tutkinto
 • näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto
 • edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot


Suomessa on 21 ammattikorkeakoulua, jotka tarjoavat rakennusalan koulutusta. Voit tutustua oppilaitoksiin täällä.

Diplomi-insinöörin tutkinto teknillisen yliopiston rakennustekniikan koulutusohjelmassa


Yliopistoihin (monialaiset yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut) haetaan kunkin yliopiston omilla hakulomakkeilla. Hakuajat vaihtelevat yliopistoittain. Useimpiin koulutuksiin haku ajoittuu kuitenkin keväälle. Yliopistoon voi hakea, kun on suorittanut jonkun seuraavista:
 • ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon
 • European Baccalaureate -tutkinnon
 • Reifeprüfung-tutkinnon
 • ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon
 • ammattikorkeakoulututkinnon
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • yliopiston edellyttämät avoimen yliopisto-opetuksen opinnot.


Rakennusalan tutkinnon voi suorittaa Tampereen teknillisessä yliopistossa, Oulun yliopistossa sekä Teknillisessä korkeakoulussa. 
Päivitetty
14.11.2006