Lisääkö kotitalousvähennys remontointia?

”Kotitalousvähennys tunnetaan hyvin, mutta hyödynnetäänkö sitä tarpeeksi? Riittääkö kotitalouksien remontti-innostus toteutukseen asti?” pohtii Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen.

Vuonna 2008 kotitalousvähennystä hyödynsi omassa verotuksessaan vain 17 % vastaajista, vaikka 83 % ilmoitti tuntevansa tämän vähennysmahdollisuuden, ilmenee Suomen Asuntomessujen Taloustutkimus Oy:llä teettämästä tuoreesta kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksesta*. Kotitalousvähennyksen korotuksen vuoden 2009 alussa 3000 euroon aiemmasta 2300 eurosta/henkilö oli huomannut vain reilu kolmannes vastaajista.

Tutkimuksessa selvitettiin myös aktivoivatko tällaiset valtiovallan toimenpiteet kotitalouksissa aloitettavia kotitalousvähennyksen piirissä olevia hankkeita. ”72 % vastaajista ilmoitti, ettei näillä toimenpiteillä ole merkitystä oman talouden hankkeiden aloittamiselle”, kertoo tutkimuspäällikkö Jorma Puttonen Taloustutkimus Oy:stä. Pasi Heiskanen täydentää: ”Johtuuko tämä siitä, ettei kotitalousvähennyksen etuja tunneta riittävästi vai onko niin, että epävarmuus omasta taloudesta vaikuttaa niin ratkaisevasti kodin hankkeisiin, ettei valtiovallan toimenpiteillä katsota tässä asiassa olevan suurta merkitystä?” ”Talouden taantumassa tarvitaan nyt toimenpiteitä, jotka aktivoivat remontointiin halukkaat kotitaloudet toimimaan nopeasti esimerkiksi kotien energiatehokkuuden parantamiseksi”, Heiskanen jatkaa.

*Tutkimus toteutettiin 23-30.1.2009 välisenä aikana valtakunnallisina puhelinhaastatteluina. Vastaajia oli kaikkiaan 304 ja he edustivat suomalaisia normaalin alueellisen väestöjakauman mukaisesti. Virhemarginaali on 2,5 %-yksikköä suuntaansa 95 %:n luotettavuustasolla.


Muita asuntomessuaiheisia uutisia...
 
Päivitetty
6.3.2009