Taloyhtiöille oma, kaiken kattava palveluportaali

Sanoma-konserniin kuuluva Suorakanava Oy lanseerasi tammi-helmikuun vaihteessa pidetyillä Rakenna & Remontoi -messuilla markkinajohtajana toimivaan Rakentaja.fi-palveluun perustuvan, taloyhtiöille suunnattavan internet-sivuston, jossa on ”yksissä kansissa” mm. kaikki taloyhtiötä ja sen asukkaita koskevat dokumentit ja eri osapuolien välinen vuoropuhelumahdollisuus.

Taloyhtiöille lankeaa lähivuosina huomattavia korjaustarpeita, joiden suunnittelun ja toteutuksen ohjauksessa uusi palvelu auttaa isännöitsijää ja myös taloyhtiön hallitusta. Asukkaat saavat palvelusta yksittäisten asuntojen remontointiin täydellisen palvelupaketin kustannusarvioineen, materiaalivalintoineen ja työn toteutusohjeistuksineen. Sivusto tuleekin palvelemaan koko yhtiömuotoisen asumisen ketjua: isännöinti-hallitus-kiinteistönhuolto-asukkaat-asumisympäristö palveluineen.

Paine kentältä

Tarve tämänkaltaisen palvelun kehittämiseen on tullut keskusteluista arvostettujen isännöitsijöiden kanssa, joiden työ on yhä vahvemmin painottumassa taloyhtiön hallinnoinnista myös tekniseen osaamiseen. Talotekniikasta ja remontoinnista on kyllä löydettävissä runsaasti tietoa, mm. putki- ja julkisivuremontteihin erikoistuneita suunnittelutoimistoja on saatavilla. Suunnittelu on kuitenkin vain yksi osa laajaa remontin kokonaistoteutusta ja juuri tämän kokonaisuuden puuttuminen on ollut alkuun paneva voima tämän työnimeltään Taloyhtiö-projekti nyt 1½ vuotta jatkuneen kehitystyön käynnistämiseksi, sanoo tuhansien tuntien projektista Suorakanava Oy:n kehitysjohtaja Pentti Teponoja.

Teollisuutta kiinnostaa

Asuntorakentamisen ainakin vuotta 2009 koskeva notkahdus on saanut myös rakennusliikkeet, erikoisurakoitsijat ja eritoten rakennusmateriaaliteollisuuden kiinnostumaan yhä enemmän korjausrakentamisen tuomasta mahdollisuudesta. -Olemme käyneet muutamia kymmeniä keskusteluja ja jo neuvotteluitakin teollisuuden kanssa ja kiinnostus on ollut poikkeuksetta rohkaiseva. Palvelulle on näin ollen paikkansa, vakuuttaa Teponoja. Toki käymme neuvotteluja vielä kaikkien kiinteistöalalla toimivien tahojen kanssa, jotta kaikki parhaat asiantuntijat, tekijät ja voimavarat saadaan yksituumaisesti lähivuosina ja vuosikymmeninä väistämättä tehtävien varsin mittavien korjaustöiden ohjaamiseen ja tukemiseen.

Rakentaja.fi kehitystyön pohjana

Taloyhtiö-projektin teknisenä ja toiminnallisena pohjana on ollut vuosituhannen alusta toiminut rakentajille ja remontoijille suunnattu Rakentaja.fi-palveluportaali, jonka käyttäjäksi on rekisteröitynyt jo 260 000 kuluttajaa ja ammattilaista. Taloyhtiö-portaalin sisältö on suunnattu hieman enemmän ammattilaisten suuntaan, mutta portaaliin sijoitettavat toiminnot auttavat ja palvelevat koko em. yhtiömuotoisen asumisen ketjua remontoinnin ohjauksesta asumisen päivittäistoimintoihin ja jopa asumisturvallisuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen, summaa Pentti Teponoja projektin kokonaistavoitteen.

Lisätietoja: Suorakanava Oy, Luotsinmäenpuistokatu 1, 28100 PORI – www.rakentaja.fi
Pentti Teponoja
Kehitysjohtaja
GSM 0440 591 906
pentti.teponoja@rakentaja.fi

Hannu Myöhänen
Toimitusjohtaja
GSM 0440 532 592
hannu.myohanen@rakentaja.fi

Rakentaja.fi-konsepti on palkittu Tasavallan presidentin valtakunnallisella INNOSUOMI -palkinnolla
 
Julkaistu
4.3.2009