Toiminnan askeleita 1980-luvulta sähköiselle 2000-luvulle

”Kaikissa kuluttajiin suuntautuvissa ja yritysten välisissä tuote- ja palvelutarjonnoissa on aina lähdettävä siitä, mitä asiakas tarvitsee. On osattava asettua toisen osapuolen asemaan ja ymmärrettävä täydellisesti informaatiotarjonnan ja muunkin viestinnän vuorovaikutuksen rajat ja mahdollisuudet. Erityisen tärkeää tämä on hektisessä sähköisessä viestinnässä, jossa välineiden/työkalujen, tavoitettavuuden ja käyttötottumusten muutosvauhti edellyttää jatkuvaa hereillä oloa ja eilisen päivän menetelmien päivittäistä kyseenalaistamista”, kiteyttää Suorakanavan toimitusjohtaja filosofiaansa asiakastarpeiden tyydyttämiseksi.

Suorakanavan toiminta alkoi reilut 20 vuotta sitten, jolloin yrityksen perustaja Hannu Myöhänen oivalsi oman perhe-, arki- ja työelämänsä kautta silloisen videoaikakauden mahdollisuudet. Silloin lähinnä painetussa muodossa oleva tieto oli siirrettävissä liikkuvaan ympäristöön eri osa-alueita käsittäviksi videosarjoiksi, joista omakohtaiseen pientalorakentamiseen suunnattu kuuden tunnin kokonaisuus oli siihen aikaan varsin merkittävä innovaatio.

Videon tuottamisen, markkinoinnin ja jakelun aikana yrityksen parin hengen organisaatio oivalsi varsin pian kaksi keskeistä asiaa, jotka vaikuttavat vahvasti tänäkin päivänä; informaation jäsentely eli asioiden looginen esitystapa ja toisena kohderyhmän jalostaminen. Kun Suomessa siirryttiin 2000-luvun alussa myös kotitalouksissa Internet-aikaan, oltiin Suorakanavassa jo aikaa edellä. Nykyisen Rakentaja.fi.palvelun idea ja formaatti olivat valmiina!

Internet on nykyisin kaikille yrityksille ja työssäkäyvälle väestölle – nuorisosta puhumattakaan – itsestäänselvyys. Paluuta ei ole. Suorakanavassa seurataan tiivisti tekniikan kehittymistä ja pyritään aina oleman askel pari edellä kilpailijoita ja yleensä muutakin nettitarjontaa, jonka yleisilmentymä on nyt varsin pinnallista ja pirstoutunutta. Rakentaja.fissä pidetään edelleen vahvasti kiinni perusasioista; informaation loogisesta jäsentelystä ja yhä vahvemmin käyttäjän sen hetkiset perustarpeiden tyydyttämiseen. Puhummekin nykyisin jo personoidusta informaatiosta.

Vuoden 2009 alussa oli Rakentaja.fin vaikutuspiirissä jo 260 000 palveluamme käyttävää jäsentä. Kun rakentaminen on markkinana kuitenkin varsin kapea-alainen, kertoo tuo luku onnistumisestamme. Jäsenmäärän päivittäinen kasvu noin 200:lla kertoo meille, että olemme pysyneet ajan hermolla, olemme auttajia, olemme vaikuttajia. Näytämme myös kaikille vieraillemme mielihyvin onnistumisestamme kertovaa huomionosoitusta, Tasavallan presidentin valtakunnallista INNOSUOMI –palkintoa, myhäilee toimitusjohtaja Hannu Myöhänen, Suorakanava Oy:n perustaja.

Lisätietoa:


Hannu Myöhänen
toimitusjohtaja
GSM 0440 532 592
hannu.myohanen@rakentaja.fiRakentaja.fi-konsepti on palkittu Tasavallan presidentin valtakunnallisella INNOSUOMI -palkinnolla
 
Päivitetty
4.3.2009