Pientalo avoimella puurakennusjärjestelmällä

Avoin puurakennusjärjestelmä perustuu pohjoisamerikkalaiseen puurakennusjärjestelmään (Platform), jolla pelkästään Yhdysvalloissa rakennetaan yli miljoona asuntoa vuosittain. Järjestelmä on mukautettu Suomen olosuhteisiin ja siitä on kehitetty kaikille rakentamisen osapuolille avoin puurakentamisen tietopankki. Avoimen puurakennusjärjestelmän mukaisia rakenneratkaisuja, suunnitteluvälineitä, valmisosia jne, hyödyntävät niin ammattimaiset kuin omatoimiset rakentajat. Järjestelmän tunnettuus ja käyttö lisääntyy koko ajan.

Mikä on Avoin puurakennejärjestelmä?

Avoin puurakennusjärjestelmä on suomalainen sovellus pohjoisamerikkalaisesta platform-puurakennusjärjestelmästä. Platform-järjestelmän kaltaiset puurakennusjärjestelmät ovat olleet yleinen kerrosrakentamisen tapa myös Euroopassa, mutta Suomessa platform-järjestelmä on tullut tutuksi vasta viimeisen 10 vuoden aikana. Tämä johtuu osaksi siitä, että Suomessa ei ole ollut tarvetta useampikerroksisiin puurunkoisiin asuinrakennuksiin soveltuvaan järjestelmään, koska palomääräykset ovat estäneet yli kaksikerroksisen puurunkoisen asuinrakennuksen rakentamisen. Palomääräykset muuttuivat 1997 ja nyt Suomessa saa rakentaa enintään neljäkerroksisen puurunkoisen asuinrakennuksen.

Avoin puurakennusjärjestelmä on kantavaseinäinen puurankajärjestelmä, jossa rakenteet ja rakenteiden väliset liitokset sekä puutavaroiden poikkileikkausmitat ja pituudet on pyritty vakioimaan siten, että ne soveltuvat pientalo, rivitalo ja kerrostalorakentamiseen. Vakiointi näkyy esimerkiksi puutavaratoimituksessa määrämittaisina tolppina, jolloin materiaalihukka voidaan minimoida. Tolppien lisäksi myös muita runkopuutavaroita voidaan tilata määrämittaisena. Avoimen puurakennusjärjestelmän ideana on pyrkimys yhdenmukaistaa ja nopeuttaa; suunnittelua, rakentamista ja rakennustarvikkeiden toimitusta. Lisäksi ideana on, että kaikki tieto avoimesta puurakennusjärjestelmästä on yleisesti kaikkien saatavilla ja eri puutavaratoimittajien materiaalit soveltuvat sellaisenaan järjestelmään. Edellä mainituista avoimen puurakennusjärjestelmän eduista hyötyvät kaikki rakennusprojektin osapuolet, kuten loppukäyttäjä (tietää mitä ostaa), rakennuttaja (vertailukelpoiset tarjoukset), suunnittelija (valmiiksi mietityt rakenteet), rakentaja (yksikertaisuus ja nopeus).

Yksilöllinen suunnittelu

Avoin puurakennusjärjestelmä ei rajoita rakennuksen arkkitehtisuunnittelua, koska kysymyksessä on puurankajärjestelmä, joka "taipuu" hyvinkin yksilöllisiin ratkaisuihin.

Rakentamisen edut

Avoimella puurakennejärjestelmällä rakentaminen on yksinkertaista ja nopeaa. Työvaiheet on helppoja oppia. Liitokset voidaan tehdä pelkästään naulaamalla eikä puutavaran loveuksia tarvita. Esivalmisteisten puuosien työstötarve on vähäinen. Siten työmaalla syntyvän rakennusjätteen määrä vähenee.

Rakentamien avoimella puurakennusjärjestelmällä

Avoimessa puurakennusjärjestelmässä seinän runko, sen toisen puolen levytys ja mahdollisesti myös ulkoverhous rakennetaan vaakatasossa ala- tai välipohjan päällä. Näin valmistettu kokonaisuus nostetaan sitten pystyyn. Näin edetään kerros kerrallaan aina yläpohjaan saakka vaakarakenteen (ala- tai välipohja) toimiessa työskentelytasona. Järjestelmän englanninkielinen nimi platform (taso) kuvaa hyvin tätä kerroksellista rakennustapaa. Seinät ja välipohjat voivat olla myös esivalmistettuja elementtejä. Rungon pystyttämisen ja vesikaton asentamisen jälkeen asennetaan ikkunat ja ovet sekä tehdään talotekniikan asennukset ja lämmöneristys. Näiden jälkeen päästään sisäverhoiluvaiheeseen. Kattavan ohjeistuksen järjestelmän käyttämiseksi löydät osoitteesta www.puuinfo.fi/ammattilaisten palvelut

Puu tekee kodin

Puu on materiaali, joka mukautuu yksilöllisiin tarpeisiin helposti. Sen muokattavuus, kestävyys ja helppohoitoisuus antavat käyttäjälleen runsaasti mahdollisuuksia. Rakentamisessa sillä on oma kasvava jalansijansa ja kehitystyötä uusien tuotteiden eteen tehdään jatkuvasti. Julkisen rakentamisen sektorilla puuta käytetään yhä innovatiivisimmissa ratkaisuissa, mutta yksityisellä puolella kaikkia sen suomia mahdollisuuksia ei vielä käytetä muun muassa tiedon puutteen vuoksi. Puu sopii erinomaisesti sisustusmateriaaliksi ja se mielletään muun muassa ekologiseksi, kestäväksi ja ajattomaksi sisustusratkaisuksi. Puuinfo on tehnyt koko joukon esitteitä, jossa opastetaan työohjein ja esimerkkikuvin kymmeniin kodin sisustusratkaisuihin, jotka soveltuvat jo rakennusvaiheessa käytettäviksi tai vinkeiksi remontoijille. Esitteistä löytyy ideoita mm. paneelin käytöstä, on raitapaneelia, kuviopaneelia, vaneripaneelia, vaakapaneelia ja paneeliseinää, useita sisäkattoideoita, on alaslaskettua kattoa, nappulakattoa, ritiläkattoa ja tatamikattoa. Lisäksi oppaista löytyy moderneja ratkaisuja listoituksiin, eri huonetiloihin soveltuvia puunkäyttöideoita jne. Oppaat ovat luettavissa pdf-muodossa esim. seuraavassa tuotemapissa

Tee se itse -miehen oppaat

Omatoimirakentaja haluaa tehdä - ja tekee myös - paljon itse. Ja mikäs on tehdessä, kun on hyvät ohjeet käytössä. Puuinfon ohjeet tee se itse -miehelle kattavat juuri omatoimirakentajalle soveltuvat informaatiot ja ohjeistukset.

Tilaa oppaita veloituksetta esitepalvelusta...

Oppaat ovat saatavilla myös Asiantuntevasta puutavarakaupasta.

 
Julkaistu
25.2.2009