Selkeät Rakentaja.fi-TV-esitykset

Rakentaja.fi-TV-esitys on yksi kehittämistämme formaateista, joka antaa mahdollisuuden esittää mm. tuotteiden asennuksiin liittyviä työvaiheita sekä tuote-esittelyjä selkeästi seurattavina esityksinä. Formaatti on otettu käyttöön vuonna 2005 ja tähän päivään mennessä TV-esityksiä on luotu yli 2 000 kappaletta. Esitykset ovatkin vuosien varrella saaneet suuren suosion Rakentaja.fi-palvelun käyttäjien keskuudessa.

TV-esitys yhdistää kuvat ja tekstit nopeasti tutustuttavassa muodossa. Esityksen oikeassa reunassa on yleisteksti aiheesta ja jokaisen kuvan alapuolella tarkempi selostus esitettävän kuvan tapahtumista. Kuvien ja tekstien avulla saadaan luotua hyvinkin yksityiskohtaisia työohjeita ja esittelyjä. TV-esitysten vahvuuksia ovat myös mm. niiden helppo seurattavuus ja toimintavarmuus.

  • TV-esityksiä on helppo selata eteen- ja taaksepäin ja ne saa pyörimään myös automaattisesti play-näppäimestä.
  • Ohjelmasta löytyy tulostuspainike, jonka avulla kaikki kuvat teksteineen voidaan listata allekkain ja tulostaa paperille.
  • TV-esitysten katsominen on erittäin käyttäjäystävällistä, sillä se ei vaadi koneelta mitään erityisohjelmia.

Esitysten linkittäminen kumppanin Internet-sivuille

TV-esitykset on mahdollista linkittää myös kumppaneiden omille kotisivuille. Sivuille voidaan poimia ne TV-esitykset, joissa kumppanin tuotteet ovat mukana. Lähetämme mielellämme haluamanne TV-esitysten linkit ja linkitysohjeet. Tuotekohtaisista tuotemapeista löytyvät kaikki ne TV-esitykset ja seurantakohteet, joissa kumppanin tuotteet on tuotu esille. Asian tiimoilta voitte olla yhteydessä Rakentaja.fi-yhteyshenkilöönne.

Rakentaja.fi-TV-arkistoon...

 
Julkaistu
6.3.2009