TERCA–tiilitalolla on ylivoimaiset ominaisuudet

Oletko tutustunut eri rakennevaihtoehtoihin? Kuinka paljon sinulle merkitsee esimerkiksi alhaiset energiakustannukset tai huoltovapaus? Entä hyvä jälleenmyyntiarvo? Ennen rakentamisen aloittamista on hyvä punnita eri vaihtoehtoja. Omakotitalon tärkeimmän rakenteen eli rungon ja julkisivun rakentamiskustannus on TERCA -tiilikodissa vain n. 10 % talon kaikista rakennuskustannuksista.

Tiilestä on muurattu taloja jo vuosituhansien ajan. Aikojen kuluessa tiilenvalmistuksen tekniikka on kehittynyt, mutta itse lopputulos, kestävä tiili, on säilyttänyt alkuperäiset ominaisuutensa ja luonteensa. Tiilien väri- ja pintavalikoima on sen sijaan kasvanut. Tiili on turvallinen materiaali: se ei pala, lahoa eikä ruostu. Poltettu tiili kestää hyvin kosteus- ja lämpötilavaihteluja, ja pitkälläkin aikavälillä se on vähän huoltoa vaativa rakennusmateriaali. Muuratun tiilipinnan kauneus säilyy vuosikymmenestä toiseen, ja ikääntyessään tiiliseinä patinoituu kauniisti.

Lisätietoa TERCA-tiilikodista...

TERCA-passiivienergiatiilitalo.TERCA-passiivienergiatiilitalo.

Alhaiset käyttökustannukset ovat yhä tärkeämpi rakenneratkaisun valintakriteeri

Jatkuvasti kohoava energian hintataso sekä kasvihuonepäästöjen rajoittaminen asettaa omakotirakentajat miettimään entistä tarkemmin, millä rakenneratkaisulla oma koti kannattaa rakentaa. Enää ei valintaperusteeksi riitä pelkästään ulkonäkö, vaan rakenteen alhaiset käyttökustannukset ja pitkäaikaiskestävyys tulevat olemaan yhä tärkeämpi syy myös ulkoseinän rakennetta ja julkisivua valittaessa.

Kun vielä 90-luvulla mietittiin enimmäkseen rakennuksen ulkonäköä ja millä materiaalilla haluttu ulkonäkö saataisiin aikaiseksi, niin 2000-luvun tärkeimmiksi valintakriteereiksi ovat nousseet erilaiset ekologiset arvot, kuten energiaa säästävät matala- ja passiivienergiaratkaisut sekä huoltovapaus – ulkonäköäkään unohtamatta.

Tiili on turvallinen materiaali: se ei pala, lahoa eikä ruostu. Poltettu tiili kestää hyvin kosteus- ja lämpötilavaihteluja. Tiili: MRT60, R-punainen sileä.Tiili on turvallinen materiaali: se ei pala, lahoa eikä ruostu. Poltettu tiili kestää hyvin kosteus- ja lämpötilavaihteluja. Tiili: MRT60, R-punainen sileä.

Täystiilitalo täyttää helposti tulevat energiantehokkuusvaatimukset

Vuoden 2010 alusta astuivat voimaan uudet lämmöneristysvaatimukset. Näin esimerkiksi ulkoseinien uusi lämmöneristysvaatimus on 0,17 W/m²K. Terca – täystiilitaloratkaisussa ulkoseinärakenne on helppo toteuttaa jokaisen omien toiveiden mukaisesti, olipa kysymyksessä normit täyttävä, matala- tai passiivienergiatalo-ratkaisu.

Uudet määräykset täyttävä täystiilinen Terca-ulkoseinärakenne aikaansaadaan jo150 mm paksuisella SPU-AL-eristeellä tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi 205 mm paksuisella mineraalivillaeristeellä. Käytännössä täystiilitalon rakentajat ovat valinneet taloihinsa jo lähellä matala- tai passiivienergiatasoa olevia eristepaksuuksia.

Energiaa säästävistä ratkaisuista puhuttaessa täystiilitalo onkin helposti toteutettavissa sekä matala- että passiivienergiaratkaisuna. Kun aiemmat lämmöneristysnormit täyttävällä normaaliratkaisulla päästiin energialuokkaan C, päästään nyt voimaan astuvien määräyksien vähäiselläkin alittamisella jo parhaimpaan energialuokkaan A, joka tarkoittaa jo n. 40 % säästöä vuotuisissa lämmitysenergiakustannuksissa. Passiivitiilitaloratkaisuna energiankulutus on vieläkin parempi eli jopa alle 20 % normitalon vuotuisesta energiankulutustasosta.

Tiilikuorimuuri ja ilmarako alentavat energian kulutusta

Eristävyyden kannalta seinärakenteen tärkein osa on sen lämmöneriste. Jotta eristeiden toimivuus täyttäisi niille asetetut laatuvaatimukset, tulee eristävän rakenneosan pysyä kuivana kaikissa olosuhteissa, sillä märän rakenteen eristävyys ei ole sama kuin kuivan rakenteen. Sellaiset rakenneratkaisut, joissa lämpöä eristävät rakenneosat eivät ole suorassa kosketuksessa ulkoisen vesirasituksen kanssa, kuten täystiilirakenteessa, toimivat energiateknisesti paremmin kuin sellaiset rakenteet, joissa myös ulkokuori on osa eristävää rakennetta.

Sisäpuoliset tilirakenteet parantavat asumisviihtyvyyttä myös kesäaikaan

Lämpimän kesäjakson aikana massiivisuuden kautta saatava jäähdytysenergiahyöty on talviaikaista energiansäästöä vielä paljon suurempi eli jopa 30 %. Omakotitalojen jäähdytystarve on yleistynyt jo nyt ja se tulee lisääntymään kasvavassa määrin myös tulevaisuudessa ilmaston lämpenemisestä johtuvien kesälämpötilojen noustessa.

Rakenteellisista ominaisuuksistaan johtuen täystiilitalo on miellyttävän viileä myös kesähelteillä, ja mikä parasta - ilman runsaasti energiaa kuluttavaa erillistä jäähdytysjärjestelmää. Periaate on se, että korkeahyötysuhteisen ilmanvaihtokoneen kautta sisään tuotu yönaikainen viileämpi ilma varastoituu rakennuksen sisäpuolisiin massiivirakenteisiin luovuttaen sitä edelleen päivän aikana huoneilmaan. Näin huoneilman lämpötilahuiput saadaan alhaisemmiksi ja asuminen on miellyttävämpää myös hellejaksojen aikana – ilman erillistä jäähdytysjärjestelmää.


Sisäpuoliset tilirakenteet parantavat asumisviihtyvyyttä myös kesäaikaan. 
Sisäpuoliset tilirakenteet parantavat asumisviihtyvyyttä myös kesäaikaan.

Ääneneristävyys on olennainen osa asumisviihtyvyyttä

Monikaan ei ehkä ole tullut ajatelleeksi, miten eri materiaalit ja rakenneratkaisut poikkeavat ääniteknisesti toisistaan. Ääneneristävyys on kuitenkin olennainen asia, joka tulisi selvittää ennen rakenneratkaisun valintaa. Täystiilinen ulkoseinärakenne on erinomainen äänieriste ulkoista melua vastaan. Esimerkiksi liikenne- ja lentomelualueilla vain harva rakenne täyttää sellaisenaan nämä vaatimukset. Täystiilisen ulkoseinän ääneneristävyys on yli 53 dB, joka on parasta mahdollista tasoa.

Miten hankit TERCA-tiilitalon?

Terca-tiilitalo vaikka avaimet käteen toimitettuna
Suunnittelu kannattaa antaa arkkitehdin tehtäväksi. Tällöin talosta saadaan hyvä kokonaisuus, joka vastaa parhaiten rakentajan asettamia toiminnallisia ja ulkonäöllisiä tavoitteita. Vain hyvällä rakennuspaikan olosuhteet huomioon ottavalla suunnittelulla saadaan aikaan käyttäjän tarpeita tyydyttävä lopputulos.

Terca-tiilitalo on aina yksilöllinen arkkitehdin suunnittelema koti. Laajentuvan yhteistyökumppani-
verkostomme ansiosta Terca-tiilitalo on mahdollista saada nyt myös asiakkaan toiveiden mukaisena runkotoimituksena ja tarvittaessa vaikka avaimet käteen tehtynä. Yhteistyökumppaniemme yhteystiedot löydät parhaiten kotisivuiltamme.

Jätä yhteydenottopyyntö TERCA-tiilitalon palvelupisteeseen

 
Julkaistu
21.6.2010