Kerrostaloista energiatehokkaita uudella menetelmällä

Uudella menetelmällä vanhoista kerrostaloista voidaan tehdä energiatehokkaita julkisivuremontin yhteydessä. Vanhan kerrostalon saneeraaminen on nyt mahdollista matalaenergiataloksi tai jopa passiivitaloksi.

Energiasaneeraus SPU Eristeillä ilman erikoisratkaisuja

SPU Systems Oy on kehittänyt uuden ratkaisun kerrostalojen energiasaneeraamiseen. Sen avulla kerrostalon seinärakennetta voidaan muuttaa julkisivusaneerauksen yhteydessä siten, että seinän lämmöneristävyys paranee samanpaksuisella rakenteella jopa kaksin- tai kolminkertaiseksi. Koska rakenteiden paksuus ei kasva, energiasaneeraus ei vaadi sokkelin tai räystäsrakenteiden leventämistä.

U-arvoiltaan, eli lämmöneristävyydeltään, tehokas seinärakenne saadaan aikaan mm. vaihtamalla kerrostalon betonisisäkuoren päällä oleva vanha eriste lämmöneristävyydeltään moninkertaisesti tehokkaampaan polyuretaanieristeeseen.

"Usein vanhoissa tiiliverhotuissa kerrostaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa kosteus ja sade ovat tunkeutuneet julkisivun läpi kastellen seinän sisällä olevan avohuokoisen eristeen. Kastuneen seinärakenteen eristyskyky voi olla huonontunut jopa alle puoleen alkuperäisestä tasosta, joka sekin on vanhoissa kerrostaloissa erittäin alhainen nykyisiin rakennusmääräyksiin verrattuna. Kehittämämme seinärakenteen ansiosta energiatehokkuus voidaan helposti nostaa uusille rakennuksille asetettujen energianormien tasolle ja samalla ehkäistä homeriskejä korvaamalla kosteutta imevä eristysmateriaali materiaalilla, joka ei ime kosteutta", kertoo SPU Systems Oy:n varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen .

Energiasaneeraus voidaan tehdä julkisivumateriaalista riippumatta

Energiasaneeraus voidaan tehdä kerrostaloon sen julkisivumateriaalista riippumatta. Uuden menetelmän ansiosta vanhan kerrostalon seinät voidaan muuttaa U-arvoiltaan jopa passiivitalon vaatimusten mukaiseksi.

"Passiivi- ja matalaenergiataloissa kysymys on kokonaisuudesta. Kerrostalon saneeraaminen kokonaan passiivi- tai matalaenergiarakennukseksi vaatii seinärakenteiden lisäksi muiden rakenteiden ja laitteiden, kuten ikkunoiden ja ilmanvaidon, muuttamista energiatehokkaammiksi", Jormalainen muistuttaa.

SPU Systems on aloittanut jo yhteistyön Suomen Tiilityö Oy:n kanssa uuden energiatehokkaan tiilijulkisivun käyttöönotosta julkisivusaneerauksissa. Ensimmäiset kohteet aloitetaan tämän kevään aikana.

Rakennusten lämmityksen arvioidaan aiheuttavan Suomessa yli kolmasosan maan vuosittaisista kasvihuonepäästöistä. Tehokkain tapa vähentää rakennusten kasvihuonepäästöjä on korjata vanhat rakennukset energiatehokkaiksi, sillä rakennuskanta uudistuu hitaasti.

Lisätietoa kerrostalon energiasaneerauksesta...
 
Julkaistu
12.2.2009