Kerrostaloista energiatehokkaita uudella menetelmällä

Uudella menetelmällä vanhoista kerrostaloista voidaan tehdä energiatehokkaita julkisivuremontin yhteydessä. Vanhan kerrostalon saneeraaminen on nyt mahdollista matalaenergiataloksi tai jopa passiivitaloksi.

Energiasaneeraus SPU Eristeillä ei vaadi erikoisratkaisuja

SPU Oy on kehittänyt uuden ratkaisun kerrostalojen energiasaneeraamiseen. Sen avulla kerrostalon seinärakennetta voidaan muuttaa julkisivusaneerauksen yhteydessä siten, että seinän lämmöneristävyys paranee samanpaksuisella rakenteella jopa kaksin- tai kolminkertaiseksi. Koska rakenteiden paksuus ei kasva, energiasaneeraus ei vaadi esimerkiksi sokkelin ja räystäsrakenteiden leventämisiä.

U-arvoiltaan, eli lämmöneristävyydeltään, tehokas seinärakenne saadaan aikaan mm. vaihtamalla kerrostalon betonisisäkuoren päällä oleva vanha eriste lämmöneristävyydeltään moninkertaisesti tehokkaampaan polyuretaanieristeeseen.

"Usein vanhoissa tiiliverhotuissa kerrostaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa kosteus ja sade ovat tunkeutuneet julkisivun läpi kastellen seinän sisällä olevan avohuokoisen eristeen. Kastuneen seinärakenteen eristyskyky voi olla huonontunut jopa alle puoleen alkuperäisestä tasosta, joka sekin on vanhoissa kerrostaloissa erittäin alhainen nykyisiin rakennusmääräyksiin verrattuna. Kehittämämme seinärakenteen ansiosta energiatehokkuus voidaan helposti nostaa uusille rakennuksille asetettujen energianormien tasolle ja samalla ehkäistä homeriskejä korvaamalla kosteutta imevä eristysmateriaali materiaalilla, joka ei ime kosteutta", kertoo SPU Oy:n varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen .

Energiasaneeraus voidaan tehdä julkisivumateriaalista riippumatta

Energiasaneeraus voidaan tehdä kerrostaloon sen julkisivumateriaalista riippumatta. Uuden menetelmän ansiosta vanhan kerrostalon seinät voidaan muuttaa U-arvoiltaan jopa passiivitalon vaatimusten mukaiseksi.

"Passiivi- ja matalaenergiataloissa kysymys on kokonaisuudesta. Kerrostalon saneeraaminen kokonaan passiivi- tai matalaenergiarakennukseksi vaatii seinärakenteiden lisäksi muiden rakenteiden ja laitteiden, kuten ikkunoiden ja ilmanvaidon, muuttamista energiatehokkaammiksi", Jormalainen muistuttaa.

SPU Oy on aloittanut jo yhteistyön Suomen Tiilityö Oy:n kanssa uuden energiatehokkaan tiilijulkisivun käyttöönotosta julkisivusaneerauksissa. Ensimmäiset kohteet aloitetaan tämän kevään aikana.

Rakennusten lämmityksen arvioidaan aiheuttavan Suomessa yli kolmasosan maan vuosittaisista kasvihuonepäästöistä. Tehokkain tapa vähentää rakennusten kasvihuonepäästöjä on korjata vanhat rakennukset energiatehokkaiksi, sillä rakennuskanta uudistuu hitaasti.

Lisää SPU-ratkaisuista...
SPU Oy
Sillanpäänkatu 20
38700 Kankaanpää
www.kingspan.com/fi/fi-fi/tuotteet/eristeet
 
Julkaistu
12.2.2009