Rakennusalan ammattilaiset

Rakennusalan ammattilaiset vastaavat sekä uudis- että korjausrakentamisen projekteista. Rakennusala kuuluu siis oleellisena osana jokapäiväiseen elämäämme. Rakennettu ympäristö vaatii kunnossapitoa ja yhteiskunnan muutokset edellyttävät jatkuvasti uusia rakennuksia. Työn tuloksia ovat esimerkiksi asuinrakennukset, hallintorakennukset, liike- ja teollisuusrakennukset, voimalaitokset, satamat, sillat sekä tiet. Rakentajien työ ja ammattitaito vaikuttavat siis monin tavoin ympäristöjemme viihtyisyyteen ja hyvinvointiimme.

Talonrakentaminen on näkyvin ja tunnetuin osa rakennusalaa. Talonrakentamisen lisäksi alan ammattilaisten tehtäviä ovat maanrakennustyöt, tie- ja vesirakennustyöt sekä muut yhdyskuntatekniset työt. LVI-, sähkö- ja maalausalojen toiminta liittyvät niinikään kiinteästi rakentamiseen.

 
Julkaistu
10.12.2008