Takuuajan toimenpiteet

Vastaanottotarkastuksessa sovittujen töiden valvonta

Toimenpiteet:
Rakennuttajan edustajat valvovat vastaanottotarkastuksessa / jälkitarkastuksessa urakoitsijan toimitusvastuuseen kuuluvien, takuuaikana tehtäväksi sovittujen töiden suorittamisen.

Vastuuhenkilöt:
Projektipäällikkö ja valvojat

Dokumentit:
Tarkastuspöytäkirjat

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Rakennusajan vakuuksien vaihto takuuajan vakuuksiin

Toimenpiteet:
Rakennusajan vakuudet vaihdetaan takuuajan vakuuksiin vastaanottotarkastuksessa sovittavalla tavalla.

Vastuuhenkilöt:
Projektipäällikkö

Dokumentit:
Vastaanottotarkastuspöytäkirja

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Takuuaikana havaittujen virheiden ja puutteiden kerääminen

Toimenpiteet:
Rakennuksen käyttäjät kirjaavat takuuaikana toteamansa virheet ja puutteet ylös ja toimittavat virhelistat tilahallintoon ennen takuutarkastusten pitämistä.

Vastuuhenkilöt:
Projektipäällikkö ja valvojat.

Dokumentit:
Virhe- ja puutelistat

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Virheiden ja puutteiden korjauttaminen

Toimenpiteet:
Takuuaikana havaitut virheet ja puutteet korjautetaan pääsääntöisesti takuuajan umpeuduttua. Sellaiset virheet ja puutteet, jotka aiheuttavat käytölle kohtuutonta haittaa tai jotka saattavat aiheuttaa vaurioiden lisääntymisen, korjautetaan välittömästi sen jälkeen kun ne on havaittu. Rakennuttajan edustajat reklamoivat virheistä ja puutteista urakoitsijoille joko puhelimitse tai kirjeitse.

Vastuuhenkilöt:
Projektipäällikkö ja valvojat.

Dokumentit:
Reklamaatiokirjeet

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Takuuajan koulutusjaksot

Toimenpiteet:
Urakka-asiapapereissa määrätty takuuajan koulutusjaksot suoritetaan urakoitsijoiden toimesta. Rakennuttajan edustajat valvovat, että koulutusjaksot pidetään sopimusten mukaisesti.

Vastuuhenkilöt:
Projektipäällikkö

Dokumentit:
Koulutusohjelma

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Takuutarkastusten järjestäminen

Toimenpiteet:
Vuoden ja kahden vuoden kuluttua työmaan valmistumisesta pidetään urakoitsijoiden ja käyttäjän kanssa takuutarkastus.

Vastuuhenkilöt:
Projektipäällikkö ja valvojat

Dokumentit:
Kokouskutsu
Esityslista
Pöytäkirja

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Palautetilaisuus

Toimenpiteet:
Takuuajan päättymisen jälkeen kohteesta pidetään palautetilaisuus, johon kutsutaan tilaajan edustajat ja kaikki suunnittelijat. Tilaisuudessa käydään läpi hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen sekä tehdään selvitys onnistumisista ja epäonnistumisista projektin aikana sekä kehitysehdotukset seuraavia projekteja varten.

Vastuuhenkilöt:
Projektipäällikkö

Dokumentit:
Muistio

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö
 
Julkaistu
29.1.2009