Rakenteiden tarkastukset

Rakenteiden ja rakennusosien tarkastaminen

Toimenpiteet:
Rakenteita ja rakennusosia verrataan hyväksyttyihin malleihin ja malliasennuksiin.

Vastuuhenkilöt:
Valvoja sekä projektipäällikkö

Dokumentit:
Tarkastusmuistiot, reklamaatiot

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Tarkistusmittausten suoritus

Toimenpiteet:
Rakennuttaja suorittaa tarvittaessa työsuoritusten sopimuksenmukaisuuden varmistamiseksi tarvittavia tarkistusmittauksia.

Vastuuhenkilöt:
Valvoja

Dokumentit:
Mittauspöytäkirjat

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Vastaanottotarkastuksen ennakkotarkastukset

Toimenpiteet:
Rakennuttajan edustajat pitävät noin kaksi viikkoa ennen kohteen vastaanottotarkastusta ennakkotarkastuksen, jossa tutkitaan työn sopimuksenmukaisuus. Tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata yhteisesti sovitun ajan kuluessa.

Vastuuhenkilöt:
Rak. töiden valvoja
LVIS- valvojat
LVIS- suunnittelijat

Dokumentit:
Tarkastusmuistiot

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Rakenteiden ja rakennusosien käyttö- ja huolto-ohjeet

Toimenpiteet:
Urakoitsijat laativat kukin oman urakkansa osalta rakenteiden käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka rakennuttaja kokoaa yhdeksi kokonaisuudeksi.

Vastuuhenkilöt:
Rak. töiden valvoja, suunnittelija
LVIS- valvojat
LVIS- suunnittelijat

Dokumentit:
Käyttö- ja huolto-ohjeet

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö
 
Julkaistu
29.1.2009