Laitejärjestelmien tarkastukset

Laitteiden ja komponenttien tarkastus

Toimenpiteet:
Rakennuttajan edustajat tarkistavat urakoitsijoiden esittämien laitteiden ja komponenttien vastaavuuden hyväksyttyihin laite- ja komponenttivalintoihin ja urakka-asiakirjoihin verrattuna.

Vastuuhenkilöt:
LVIS- valvojat
LVIS- suunnittelijat

Dokumentit:
Tarkastusmuistio, merkintä työmaakokouspöytäkirjassa

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Asennustapatarkastukset

Toimenpiteet:
Rakennuttajan edustajat suorittavat rakennusaikana valvontaa ja tarkastuksia, joissa todetaan, että rakennustarvikkeet, rakennusosat, työmenetelmät, kojeet ja laitteet ovat asiakirjojen mukaiset. Tarkastusten suorittamisesta annetaan tarkemmat määräykset urakkarajaliitteessä. Tarkastuksessa ilmenevät poikkeamat merkitään välittömästi työmaapäiväkirjaan.

Vastuuhenkilöt:
LVIS- valvojat
LVIS- suunnittelijat

Dokumentit:
Tarkastusmuistiot, työmaapäiväkirja

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Koneiden ja laitteiden toimintakokeet ja tarkistusmittaukset

Toimenpiteet:
Ennen urakan vastaanottoa järjestetään toimintakokeet, joista käy ilmi laitteen toiminta. Toimintakokeen kuvaus ja vaatimukset on esitetty urakkarajaliitteessä. Rakennuttaja tarkastaa koneiden ja laitteiden osalta urakoitsijoiden suorittaman säädön ja virityksen tekemällä pistokokeittain tarkastusmittauksia. Mittaukset on voitava aloittaa viimeistään kaksi työviikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

Vastuuhenkilöt:
LVIS- valvojat
LVIS- suunnittelijat

Dokumentit:
Katselmuspöytäkirjat, mittauspöytäkirjat Maininta työmaakokouksen pöytäkirjassa

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Laitejärjestelmien koekäytöt ja tarkistusmittaukset

Toimenpiteet:
Koekäytössä tutkitaan laitteiden kokonaistoimintaa eri olosuhteissa. Koe-käytön ja tarkistusmittausten suoritus esitetään tarkemmin urakkarajaliitteessä.

Vastuuhenkilöt:
LVIS- valvojat
LVIS- suunnittelijat

Dokumentit:
Katselmuspöytäkirjat, mittauspöytäkirjat
Maininta työmaakokouksen pöytäkirjassa

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Järjestelmien testaukset ja koekuormitukset

Toimenpiteet:
Järjestelmien testaus ja koekuormitukset suoritetaan urakoitsijoiden ilmoitettua järjestelmien valmiudesta.

Vastuuhenkilöt:
LVIS- valvojat
LVIS- suunnittelijat

Dokumentit:
Testauspöytäkirjat

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Rakennusautomatiikkalaitteiden tarkistusmittaukset

Toimenpiteet:
Rakennusautomatiikkalaitteiden tarkistusmittaukset suoritetaan urakoitsijan ilmoitettua, että automatiikkatyöt ovat valmiit.

Vastuuhenkilöt:
LVIS- valvojat
LVIS- suunnittelijat

Dokumentit:
Testauspöytäkirjat

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö
 
Julkaistu
29.1.2009