Konkurssiasioiden hoitaminen

Toimenpiteet:
Urakoitsijan mentyä konkurssiin suoritetaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaiset toimenpiteet.
Urakkasopimus irtisanotaan, työmaa otetaan rakennuttajan haltuun, takaajalta tiedustellaan tämän halukkuutta jatkaa työ loppuun, töiden loppuunsaattaminen järjestetään, rakennus-/ takuuajan vakuus valvotaan konkurssissa, konkurssipesän kanssa pidetään taloudellinen loppuselvitys.

Vastuuhenkilöt:
Projektipäällikkö

Dokumentit:
Reklamaatiokirjeet
Urakkasopimuksen irtisanomiskirjeet
Takaajakirjeet
Vakuuden valvontakirjeet
Taloudellinen loppuselvitys konkurssipesän kanssa

Hyväksyntä:
Tilaaja
 
Julkaistu
29.1.2009