Riitaisuuksien käsittely

Toimenpiteet:
Mahdolliset riitaisuudet pyritään selvittämään neuvotteluissa urakoitsijoiden kanssa siten, että asiat saadaan tyydyttävään päätökseen ilman oikeuskäsittelyä. Mikäli asioita ei voida sopia ilman oikeuskäsittelyä, riitaisuus käsitellään käräjäoikeudessa.

Vastuuhenkilöt:
Projektipäällikkö

Dokumentit:
Reklamaatiokirjeet, muistiot, haasteet, vastineet

Hyväksyntä:
Tilaaja
 
Julkaistu
29.1.2009