Mahdollisten työmaapoikkeamien käsittely

Toimenpiteet:
Kaikista työnkulun tai lopputuloksen kannalta oleellisista urakoitsijoiden poikkeamista suunnitelmista, aikatauluista tai hyvästä rakennustavasta, joista ei ole kirjallisesti sovittu etukäteen, reklamoidaan kirjallisesti viikon sisällä tapahtuman huomaamisesta.

Vastuuhenkilöt:
Valvoja

Dokumentit:
Reklamaatiokirjeet

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö
 
Julkaistu
29.1.2009