Muutosten aikatauluvaikutusten selvittäminen

Toimenpiteet:
Urakoitsijan tulee esittää lisä- ja muutostyötarjouksen yhteydessä muutoksen aikatauluvaikutus yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Projektipäällikkö tarkistaa urakoitsijan vaatimusten oikeellisuuden ja tekee asiasta päätösesityksen.

Vastuuhenkilöt:
Valvoja sekä projektipäällikkö

Dokumentit:
Muistiot
Esitys lisäajan myöntämisestä

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö tai tilaajan edustaja
 
Julkaistu
29.1.2009