Budjetin toteutumisvalvonta

Toimenpiteet:
Budjetin toteutumista seurataan reaaliaikaisesti vertaamalla saatuja urakkatarjouksia osaurakoiden kustannusarvioon. Urakoitsijoiden laskutusta verrataan sopimusten mukaisiin urakkahintoihin.

Vastuuhenkilö:
Projektipäällikkö

Dokumentit:
Kustannusseurantaraportit

Hyväksyntä:
Tilaaja
 
Julkaistu
29.1.2009