Alihankintojen valvonta

Alihankkijoiden, laite- ja tuotevalintojen tarkastus ja hyväksyntä

Toimenpiteet:
Urakoitsijoiden tulee esittää mahdolliset alihankkijansa rakennuttajan hyväksyttäväksi esim. urakoitsijapalavereissa. Alihankkijoiden osalta tulee esittää selvitys ammattitaidosta, aikaisemmista kohteista jne. Alihankkijoiden verojäämä-, eläkevakuutusmaksu ym. muiden todistusten tulee olla kunnossa.
Urakoitsijoiden tulee hyväksyttää käytettävät laitteet ja tuotteet rakennuttajalla. Mikäli käytettävät laitteet ja tuotteet poikkeavat urakkasopimuksessa esitetyistä, tulee urakoitsijan osoittaa laitteiden ja tuotteiden vastaavuus. Vastaavuuden tarkistamisen suorittaa rakennuttajakonsultin ohella ao. suunnittelija, joka antaa asiasta lausuntonsa.

Vastuuhenkilöt:
Valvoja

Dokumentit:
Maininta työmaakokouksen pöytäkirjassa

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Työmaa- ja laitevalmistuskatselmukset

Toimenpiteet:
Kaikista merkittävistä työvaiheista tehdään mallisuoritus, jonka avulla voidaan todeta ja sopia työn laatu. Malli tehdään aina työsuorituksen alkuvaiheessa. Katselmuksesta tehdään pöytäkirja, johon merkitään huomautukset ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet.
Tarvittaessa valmisosa- (betonielementit, ikkunat, ovet jne.) ja laitevalmistuskatselmuksia pidetään valmistajan tehtaalla. Katselmuksissa todetaan valmisosien ja laitteiden sopimuksenmukaisuus. Katselmuksiin osallistuvat rakennuttajatehtävistä vastaavan ja ao. suunnittelijan edustajat.

Vastuuhenkilöt:
Valvoja ja projektipäällikkö

Dokumentit:
Katselmusmuistiot, pöytäkirjamerkinnät

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö
 
Julkaistu
29.1.2009