Urakoitsijoiden ja toimittajien työn suorituksen valvonta

Toimenpiteet:
Kukin urakoitsija tekee suunnitelmissa mainituista osasuorituksista työmallin osana lopullista työsuoritustaan rakennuttajan hyväksymään paikkaan ennen varsinaisen työsuorituksen aloittamista. Työmallia muutetaan ja korjataan tarvittaessa, kunnes saavutetaan sopimusasiakirjojen puitteissa riittävän hyvä lopputulos. Esimerkiksi mallihuone rakennetaan valmiiksi pintojen tarkastusta ja laadunmäärittelyä varten. Mallihuoneessa tulee olla ovet, ikkunat, lattianpäällysteet, listoitukset yms. sekä LVI- ja sähköasennukset suoritettuina ja kaikki pinta-käsittelyt valmiina. Työn suorituksen aikana tarkistetaan, että työsuoritus on tehty hyväksyttyjen suunnitelmien ja mallien mukaisesti. Mahdollisista poikkeamista reklamoidaan urakoitsijoille. Rakennuttaja suorittaa eri työvaiheissa työsuorituksen sopimuksenmukaisuuden varmistamiseksi laaduntarkistusmittauksia (esim. tiiveyskokeet, rakenteiden kosteudenmittaus, rakenteiden ääneneristävyyden mittaus, erilaisten asennus- ym. toleranssien mittaukset).

Vastuuhenkilöt:
Valvoja

Dokumentit:
Katselmusmuistiot, reklamaatiokirjeet

Hyväksyntä:
Valvoja
 
Julkaistu
29.1.2009