Työmaan työturvallisuus

Toimenpiteet:
Ennen rakennustöiden käynnistämistä rakennuttajatehtävistä vastaava laatii urakoitsijoiden kanssa yhteistyössä työmaan työturvallisuusohjeen ja työmaasuunnitelman työmaan työturvallisuuden varmistamiseksi. Ote työturvallisuusohjeesta jaetaan kaikille työmaalla työskenteleville. Työsuorituksen lähtökohtana on, että kukin urakoitsija vastaa omien työntekijöidensä työturvallisuudesta. Vastuu työturvallisuuden valvonnasta on kuitenkin työmaan vastaavalla mestarilla ja työturvallisuudesta vastaavalla työnjohtajalla. Työtä ei saa tehdä, mikäli työntekijöiden työsuojelu ei ole määräysten mukainen tai käytettävät laitteet eivät täytä työsuojelu-määräyksiä.

Vastuuhenkilöt:
Valvoja ja projektipäällikkö

Dokumentit:
Työmaan turvallisuusohje
Työmaasuunnitelma
Elementtiasennussuunnitelma
Betonointisuunnitelma
Putoamissuojaussuunnitelma jne.

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö
 
Julkaistu
29.1.2009