Urakoitsijoiden laatujärjestelmien toiminnan seuraaminen

Toimenpiteet:
Ennen kunkin urakan käynnistymistä todetaan ao. urakoitsijan laatujärjestelmien taso ja toiminta. Aina uuden urakan alkaessa pidetään kokous, jossa todetaan, että edellytykset ovat olemassa työsuorituksen alkamiselle. Kokouksissa tarkistetaan työsuoritukseen liittyvät suunnitelmat, työmaan järjestelyt, aikataulu, yhteys- ja vastuuhenkilöt, työmenetelmät ja materiaalit sekä työn laajuus ym. urakan toteutumisen kannalta välttämättömät asiat.

Vastuuhenkilöt:
Projektipäällikkö

Dokumentit:
Urakoitsijoiden laatusuunnitelmat, muistiot

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö
 
Julkaistu
29.1.2009