Työmaan ajallinen seuranta ja mahdollisten viivästymishäiriöiden käsittely

Toimenpiteet:
Työmaan ajallista toteutumista valvotaan työmaakokouksissa ja urakoitsijakokouksissa, joissa todetaan mm. työmaan tilanne hyväksyttyyn rakennusvaiheaika-tauluun verrattuna. Mahdolliset viivästyshäiriöt käsitellään YSE:n mukaisesti. Työmaan kokonaisaikatauluun vaikuttavat pidennykset käsitellään aina tilaajan toimesta mahdollisine korvauksineen.

Vastuuhenkilöt:
Projektipäällikkö

Dokumentit:
Tarkistettu rakennusvaiheaikataulu, kokousmuistiot, reklamaatiokirjeet ja niiden vastineet

Hyväksyntä:
Kokonaisaikatauluun ja kustannuksiin vaikuttavat asiat: Projektipäällikkö tai rakennustoimikunta.
 
Julkaistu
29.1.2009