Urakoitsijoiden töiden yhteensovittaminen

Toimenpiteet:
Työmaan käynnistyessä suoritetaan projektipäällikön toimesta laaditun rakennusvaiheaikataulun tarkistus valittujen urakoitsijoiden kanssa yhteistyössä. Urakoitsijat hyväksyvät tarkistetun aikataulun allekirjoituksellaan. Aikataulun toteutumista valvotaan työmaakokouksissa ja urakoitsijakokouksissa, joissa todetaan työvaihe eri urakoiden osalta, sovitaan seuraavaksi alkavat työvaiheet ja verrataan työmaan tilannetta hyväksyttyyn aikatauluun. Lisäksi laaditaan tarvittaessa urakoitsijakohtaisia ja viikkoaikatauluja

Vastuuhenkilöt:
Valvoja sekä projektipäällikkö

Dokumentit:
Tarkistettu rakennusvaiheaikataulu, kokousmuistiot

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö
 
Julkaistu
29.1.2009