Työaikaisen suunnittelun johtaminen

Toimenpiteet:
Työnaikana mahdollisesti tarvittava täydennys- ja muutossuunnittelu suoritetaan hankkeen suunnittelijoiden toimesta projektinjohdon alaisuudessa. Suunnittelijat eivät saa tehdä muutoksia hyväksyttyihin suunnitelmiin ilman projektijohdon lupaa. Oleelliset suunnitelmien muutostarpeet käsitellään ennen muutossuunnitteluun ryhtymistä rakennustoimikunnassa.

Vastuuhenkilöt:
Projektipäällikkö

Dokumentit:
Kokousmuistiot

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö
 
Julkaistu
29.1.2009