Työsuhdeasunto

Työsuhdeasunnolla tarkoitetaan työ- ja virkasuhteen perusteella vuokralle annettua asuntoa, jossa vuokranantajana on työnantaja.

Työsuhdeasunnon vuokralainen ei saa siirtää vuokrasoikeutta ilman vuokranantajan lupaa. Hän saa kuitenkin käyttää asuntoa perheensä ja lähisukunsa kanssa yhteisenä asuntona ilman vuokranantajan lupaa.

Työsuhteen päättymisen jälkeen jatkuvaan vuokrasuhteeseen noudatetaan enintään asumistukilain nojalla vahvistettua paikkakunnalla kohtuulliseksi katsottua tasoa, josta on vuokralaiselle ilmoitettava kirjallisesti.

Vuokralaisella on oikeus irtisanoa työsuhdeasunto 14 päivän irtisanomisajalla tai irtisanomisaikaa noudattamatta samanaikaisesti työ- tai virkasuhteen päättymisen kanssa.

Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus työsuhteen päättymisen johdosta. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos työ- tai virkasuhde on kestänyt vähintään vuoden ja kolme kuukautta, mikäli työ- tai virkasuhde on kestänyt vähemmän kuin vuoden. Mikäli työsuhde on edellyttänyt asumista määrätyssä kiinteistössä tai huoneistossa, on irtisanomisaika yksi kuukausi.

Työntekijän irtisanomisaika on kolme kuukautta, mikäli työsuhde on kestänyt vähintään vuoden ja kun työnantaja on purkanut työsuhteen (muun kuin sairauden vuoksi), työntekijä on irtisanonut työsopimuksen tai purkanut työsopimuksen ilman TSL 8 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua syytä. Muussa tapauksessa irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Mikäli vuokrasuhde irtisanotaan palvelussuhteen kestäessä, alkaa irtisanomisaika kulua sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä alkaen, jonka aikana palvelussuhteen irtisanomisaika alkaa kulua tai palvelussuhde ilman irtisanomista päättyy. Irtisanomisaika on tuolloin aina vähintään yksi kuukausi.

Vuokranantajalla on oikeus osoittaa vaihtoehtoinen asunto irtisanomisajaksi, joka kestää kauemmin kuin työ- tai virkasuhde. Muuttokustannukset tulevat vuokranantajan maksettaviksi.

Muuttopäivää voidaan siirtää vain, jos kyseessä on työntekijän sairaus, työkyvyttömyys tai siirtyminen vanhuuseläkkeelle. Kanne on laitettava vireille 14 päivää ennen muuttopäivää.
 
Julkaistu
28.1.2014