Muutto asuinhuoneistosta

Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivänä on luovutettava vuokranantajan haltuun puolet huoneistosta ja seuraavana päivänä kokonaan.

Määräaikaisessa vuokrasuhteessa ei voida muuttopäivää siirtää.

Toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa muuttopäivää voidaan tuomioistuimen päätöksellä siirtää enintään vuodella, jos vuokralaiselle aiheutuu huomattavia vaikeuksia saada uusi asunto muuttopäivään mennessä.

Muuttopäivää ei voida siirtää, jos siitä aiheutuu vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai jos vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus tai vuokrasuhde on irtisanottu huoneiston pakkohuutokaupan vuoksi. Muuttopäivää ei myöskään voida siirtää, jos vuokralainen itse on irtisanonut tai purkanut vuokrasopimuksen.

Muuttopäivää ei voida siirtää vapaa-ajanasunnon vuokrauksessa.

Vuokralaisen on vaadittava tuomioistuimelta muuttopäivän siirtoa kanteella viimeistään kuukautta ennen muuttopäivää. Tuomioon ei saa valittamalla hakea muutosta. Mikäli muuttopäivää siirretään, vuokrasuhde jatkuu entisin ehdoin ja päättyy tuomioistuimen määräämänä muuttopäivänä ilman irtisanomista.
 
Julkaistu
28.1.2014