Vuokranantajan vaihtuminen

Vuokranantajalla on ilmoitusvelvollisuus, mikäli hänen hallintaoikeutensa huoneistoon päättyy.

Pääsääntöisesti jos vuokranantajan oikeus hallita vuokrakohdetta vuokrakauden aikana siirtyy toiselle vapaaehtoisesti tai avio-oikeuden, naimaosan, testamentin tai perintöoikeuden kautta sitoo vuokrasopimus uutta omistajaa,

1. jos vuokralainen on ennen luovutusta tai saantoa saanut huoneiston haltuunsa
2. jos luovutussopimukseen on otettu määräys vuokrasopimuksen pysyvyydestä
3. jos vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys

Mikäli vuokrasopimukseen on tehty muutoksia tai lisäyksiä, mutta niitä ei ole asianmukaisesti merkitty vuokranantajan sopimuskappaleeseen, ei tällaiset ehdot ja lisäykset ole voimassa uutta vuokranantajaa kohtaan. Ne tulevat kuitenkin uutta vuokranantajaa sitoviksi, ellei hän kuukauden kuluessa niistä tiedon saatuaan ilmoita vuokralaiselle, ettei hän niitä hyväksy. Jollei muutoksia tai lisäyksiä hyväksytä, on vuokralaisella oikeus heti purkaa sopimus.

Mikäli vuokrahuoneisto luovutetaan edelleen pakkohuutokaupassa tai ulosmitattuna, on uudelle omistajalla oikeus kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut vuokrakohteen hallintaansa, irtisanoa vuokrasopimus.

Samoin kuukauden määräaika vuokrasuhteen irtisanomiselle on myös sillä uudella omistajalla, joka on saanut kohteen haltuunsa lainvoimaisen moitekanteen tai yhtiöjärjestyksessä määrätyn lunastusoikeuden nojalla.

Pakkohuutokauppaa, moitekannetta ja lunastusoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta aravavuokrakohteisiin.

Vuokranantajan muutoksesta on kirjallisesti ilmoitettava vuokralaiselle, muussa tapauksessa vuokralaisella on oikeus vedota suoritukseen, jonka hän on vuokranantajan muutoksen jälkeen suorittanut sopimuksen mukaiselle vuokranantajalle.

Vuokralaisella on oikeus vahingonkorvaukseen, mikäli vuokrasopimus päättyy vuokranantajan vaihtumisen johdosta. Vastuussa on se vuokranantaja, joka vuokrasuhteen päättyessä on vastuussa vuokrasuhteen pysyvyydestä vuokralaista kohtaan. Mikäli vuokralainen on vuokrasopimusta tai sen lisäystä tai muutosta tehdessään tietoinen tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen vuokrasuhteen päättymisperusteesta, ei hänelle ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta.
 
Julkaistu
28.1.2014