Vuokrattavan huoneiston kunto ja korjaus
Vuokralainen, tiedä vastuusi ja oikeutesi

Kun huoneistoa ollaan vuokraamassa, kannattaa sekä vuokranantajan että vuokralaisen oikeusturvan takaamiseksi dokumentoida huoneiston sen hetkinen kunto huolellisesti. Dokumentoinnissa voidaan hyödyntää sekä kirjoitettuja muistiinpanoja että kuva- ja videomateriaalia. Dokumentoinnin tarkoitus on varmistaa, että vuokralainen ei joudu vastuuseen jo olleista virheistä sekä puutteista. Samalla se antaa myös turvan vuokranantajalle, mikäli huoneistoon on ilmennyt vikoja vuokrasuhteen aikana.

Dokumentoinnissa voidaan hyödyntää sekä kirjoitettuja muistiinpanoja että kuva- ja videomateriaalia.Dokumentoinnissa voidaan hyödyntää sekä kirjoitettuja muistiinpanoja että kuva- ja videomateriaalia.

Mitä huoneistolta voidaan odottaa?

Ellei muusta vuokranantajan kanssa ole sovittu, huoneisto on vuokrasuhteen alkaessa oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia.

Mikäli huoneisto ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, on vuokralaisella oikeus vaatia huoneiston puutteellisuuksien korjaamista. Mikäli niitä ei korjata tai ei voida korjata, on vuokralaisella oikeus purkaa sopimus. Vuokralaisella on oikeus korjata puutteellisuudet, mikäli hän ei halua purkaa vuokrasopimusta ja puutteellisuus johtuu rakennuksen keskeneräisyydestä tai viranomainen on kieltänyt huoneiston käytön.

Huoneistossa mahdollisesti ilmenevien puutteiden korjaamisesta voivat sopimusosapuolet yhdessä päättävät, kumpi huolehtii kunnostustyön. Näin toimittaessa tulee myös sopia, kumpi kustantaa sekä työn että tarvikkeet.

Jos kunnostustyön suorittaa vuokralainen, kannattaa yhdessä miettiä, mitä mahdollisesti tehtäville asennuksille tapahtuu vuokrasuhteen päättyessä; jäävätkö ne huoneistoon vai poistetaanko ne. Sopikaa myös, miten korvataan tehty työsuorite, töiden valvonta sekä materiaalit vuokralaiselle.

Korjauskustannukset sekä työ voidaan esimerkiksi hyvittää vuokralaiselle vapauttamalla hänet vuokrasta sovituksi ajaksi. Tehkää sopimukset kirjallisena.

Huomioitavaa korjaus- tai muutostöihin:

Vuokralainen ei ole oikeutettu suorittamaan korjaus- tai muutostöitä huoneistossa ilman vuokranantajan lupaa. Hänellä on kuitenkin oikeus aina ryhtyä toimenpiteisiin huoneistoon kohdistuvan välittömän vahingon estämiseksi ja rajoittamiseksi. Vuokralaisella on myös velvollisuus viipymättä ilmoittaa vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai siinä havaitusta puutteellisuudesta.


Vuokralainen ei ole oikeutettu ilman vuokranantajan lupaa suorittaa korjaus- tai muutostöitä huoneistossa.Vuokralainen ei ole oikeutettu ilman vuokranantajan lupaa suorittaa korjaus- tai muutostöitä huoneistossa.

Asunnon kunnon ja käytettävyyden velvollisuudet ja oikeudet

Vuokranantajalla on oikeus tehdä huoneistossa välttämättömät korjaus- ja muutostyöt, joita ei voida vahinkoa aiheuttamatta siirtää. Sellaiset korjaustyöt, joista ei aiheudu vuokralaiselle olennaista haittaa, voidaan suorittaa ilmoittamalla siitä 14 vrk etukäteen vuokralaiselle.

Muut korjaus- ja muutostyöt tulee ilmoittaa vähintään kuusi kuukautta ennen työn aloittamista vuokralaiselle ja vuokralaisella on oikeus 14 päivän kuluessa ilmoituksessa oikeus purkaa vuokrasopimus.

Jos vuokranantaja on vastaanottanut korjauskehotuksen, tulee hänen viipymättä tai erikseen sovitussa ajassa ryhdyttävä korjaamaan mainittua ongelmaa. 

Huomioitavaa asunnon kunnosta ja käytettävyydestä:

Vuokralaisella on oikeus saada vuokrasta kohtuullinen alennus siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää ja ajalta, jolloin se ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa.


Huoneiston hoito ja normaali kuluminen

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Hän ei vastaa huoneiston normaalista kulumisesta, mutta on kylläkin vastuussa tahallaan, laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttamastaan vahingosta huoneistolle tai hänen käytettävissä oleville yhteisille tiloille tai laitteille.

Normaalia kulumista ovat muun muassa lattian ja seinäpintojen kuluminen ja seinille on lupa kiinnittää esimerkiksi tauluja ja hyllyjä. Kulumisessa pn otettava huomioon myös kauanko asukas on asunut vuokralla ja onko kyseessä lapsiperhe tai yksinäinen opiskelija. Mitä enemmän asukkaita huoneistossa on ollut vuokralla, sen enemmän tulee vuokranantajan hyväksyä asunnon kulumista.

Vuokrasopimusta solmittaessa on hyvä sopia jo ennalta, missä kunnossa vuokrahuoneisto halutaan olevan kun se luovutetaan takaisin vuorasuhteen päättyessä. Myös loppusiivous ja sen taso kannattaa sopia vuokrasuhteen päättymisen lähestyessä.

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti.Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti.

Omistatko sinä huoneiston, jonka harkitset laittavasi vuokralle? Lukuvinkki!

Tässä hieman luettavaa aiheeseen liittyen:

 
Päivitetty
6.9.2022