Asuinhuoneiston luovutus/ hallinta

Vuokranantajan on luovutettava huoneisto vuokralaiselle sovittuna ajankohtana. Mikäli luovutus viivästyy, on vuokralaisella mahdollisuus purkaa sopimus, mikäli viivästyksestä on hänelle olennaista haittaa.

Vuokralaisella on oikeus käyttää huoneistoa omana ja puolisonsa ja perheensä kanssa yhteisenä asuntona. Jollei siitä ole vuokranantajalle huomattavaa haittaa ja häiriötä, vuokralainen saa käyttää huoneistoa yhteisenä asuntona myös lähisukulaisensa tai puolison lähisukulaisen kanssa. Huoneiston alivuokraus on myös sallittua.

Vuokralainen voi kuitenkin luovuttaa huoneiston enintään kahdeksi vuodeksi toisen käytettäväksi, jos vuokralainen joutuu työn, sairauden tai esim. opiskelun vuoksi muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Vuokralaisen on ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen luovutusta asiasta kirjallisesti vuokranantajalle ja vuokranantajan vastustaessa luovutusta on 14 päivän kuluessa saatettava asia tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Muussa tapauksessa vuokralaisella ei ole ilman vuokranantajan lupaa oikeutta luovuttaa vuokraoikeutta toisen käytettäväksi.

Kun vuokralainen luovuttaa huoneistonsa toisen käyttöön, hän vastaa vuokranantajalle edelleen vuokrasopimuksen mukaisesti vuokrasuhteen velvoitteiden täyttämisestä, ellei vuokranantajan kanssa ole toisin sovittu.
 
Julkaistu
28.1.2014