Virheseuraamukset vanha

Ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita. Myyjän on ilmoitettava virheestä viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun asunnon hallinta on hänelle luovutettu. Kahden vuoden määräaikaa ei sovelleta, jos myyjänä on elinkeinoharjoittaja.

Ostajalla on oikeus vedota virheeseen myöhemminkin, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti, kunnianvastaisesti tai arvottomasti.
 
Julkaistu
28.1.2009