Luovutuksen viivytys, vanha

Ostajalla ei ole velvollisuutta suorittaa kauppahintaa ennen kuin hänellä on mahdollisuus saada hallintaansa suorituksen vastineeksi osake- tai osuuskirjan hallintaansa.

Jos myyjä ei luovuta ajoissa asunnon hallintaa tai hallinnanluovutukseen liittyviä asiakirjoja, ostajalla on oikeus

1. purkaa kauppa, jos viivästyksestä aiheutuu ostajalle olennaista haittaa, eikä purkaminen ole kohtuutonta
2. saada vahingonkorvausta, jollei myyjä osoita, että viivästys ei ole johtunut hänen huolimattomuudestaan

Ostajalla voi olla oikeus purkaa kauppa jo ennen sovittua luovutusajankohtaa, jos on ennalta painavia syitä olettaa, että hallinnan luovutus tulee viivästymään.

Ostaja ei saa purkaa kauppaa myyjän viivästyksen vuoksi, jos hän on saanut asunnon ja sen hallintaan tarkoitetut asiakirjat hallintaansa.

Jos myyjänä on elinkeinoharjoittaja on ostajalla oikeus purkaa kauppa myyjän viivästyksen vuoksi. Mikäli myyjä osoittaa, että viivästys on johtunut myyjän, urakoitsijan sekä heidän käyttämän tavarantoimittajien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, ostaja saa purkaa kaupan vain, mikäli viivästys on kestänyt yli 60 päivää. Tämä kuitenkin edellyttää, ettei ostaja viivästyksen johdosta joudu kohtuuttomaan tilanteeseen. Lisäksi mikäli asunnon luovutus viivästyy, on ostajalla oikeus korvaukseen vahingosta, joka hänelle aiheutuu. Vapautuakseen vastuusta on myyjän osoitettava, että viivästys ei ole johtunut hänestä johtuvasta syystä eikä hän kohtuudella ole voinut viivästystä ennakoida tai välttää. Ostajalle aiheutunutta välillistä vahinkoa ei myyjä ole velvollinen korvaamaan, ellei hänen voida katsoa toimineen huolimattomasti. Välillisinä vahinkoina pidetään mm. tulonmenetystä sekä asunnon käyttöhyödyn, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa, olennaista menetystä.
 
Julkaistu
28.1.2009